ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/12/2014 blessaðir [is] การออกเสียง : blessaðir 0 โหวต
16/12/2014 Melstaður [is] การออกเสียง : Melstaður 0 โหวต
16/12/2014 Vesturey [is] การออกเสียง : Vesturey 0 โหวต
16/12/2014 Útlenska [is] การออกเสียง : Útlenska 0 โหวต
16/12/2014 Eyja [is] การออกเสียง : Eyja 0 โหวต
16/12/2014 Vitleysingur [is] การออกเสียง : Vitleysingur 0 โหวต
16/12/2014 Vísir [is] การออกเสียง : Vísir 0 โหวต
16/12/2014 arkitekt [is] การออกเสียง : arkitekt 0 โหวต
16/12/2014 munnþurrka [is] การออกเสียง : munnþurrka 0 โหวต
16/12/2014 lifandi [is] การออกเสียง : lifandi 0 โหวต
16/12/2014 slátrari [is] การออกเสียง : slátrari 0 โหวต
16/12/2014 Klukkutindar [is] การออกเสียง : Klukkutindar 0 โหวต
16/12/2014 spékoppur [is] การออกเสียง : spékoppur 0 โหวต
16/12/2014 Ruðningur [is] การออกเสียง : Ruðningur 0 โหวต
16/12/2014 Öxnadalsheiði [is] การออกเสียง : Öxnadalsheiði 0 โหวต
16/12/2014 bullandi [is] การออกเสียง : bullandi 0 โหวต
16/12/2014 séns [is] การออกเสียง : séns 0 โหวต
16/12/2014 vonsvikinn [is] การออกเสียง : vonsvikinn 0 โหวต
16/12/2014 ferðamannastaður [is] การออกเสียง : ferðamannastaður 0 โหวต
16/12/2014 nyrstur [is] การออกเสียง : nyrstur 0 โหวต
16/12/2014 Bjarnarhafnarfjall [is] การออกเสียง : Bjarnarhafnarfjall 0 โหวต
16/12/2014 fyrirliði [is] การออกเสียง : fyrirliði 0 โหวต
16/12/2014 hundfúll [is] การออกเสียง : hundfúll 0 โหวต
16/12/2014 einhverfur [is] การออกเสียง : einhverfur 0 โหวต
16/12/2014 úrræði [is] การออกเสียง : úrræði 0 โหวต
16/12/2014 norðurheimskautsbaugur [is] การออกเสียง : norðurheimskautsbaugur 0 โหวต
16/12/2014 skær [is] การออกเสียง : skær 0 โหวต
16/12/2014 sléttuband [is] การออกเสียง : sléttuband 0 โหวต
16/12/2014 Kirkjufjara [is] การออกเสียง : Kirkjufjara 0 โหวต
16/12/2014 Ungmennafélagið Stjarnan [is] การออกเสียง : Ungmennafélagið Stjarnan 0 โหวต