ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/12/2014 blessaðir [is] การออกเสียงคำว่า blessaðir คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 Melstaður [is] การออกเสียงคำว่า Melstaður คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 Vesturey [is] การออกเสียงคำว่า Vesturey คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 Útlenska [is] การออกเสียงคำว่า Útlenska คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 Eyja [is] การออกเสียงคำว่า Eyja คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 Vitleysingur [is] การออกเสียงคำว่า Vitleysingur คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 Vísir [is] การออกเสียงคำว่า Vísir คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 arkitekt [is] การออกเสียงคำว่า arkitekt คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 munnþurrka [is] การออกเสียงคำว่า munnþurrka คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 lifandi [is] การออกเสียงคำว่า lifandi คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 slátrari [is] การออกเสียงคำว่า slátrari คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 Klukkutindar [is] การออกเสียงคำว่า Klukkutindar คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 spékoppur [is] การออกเสียงคำว่า spékoppur คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 Ruðningur [is] การออกเสียงคำว่า Ruðningur คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 Öxnadalsheiði [is] การออกเสียงคำว่า Öxnadalsheiði คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 bullandi [is] การออกเสียงคำว่า bullandi คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 séns [is] การออกเสียงคำว่า séns คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 vonsvikinn [is] การออกเสียงคำว่า vonsvikinn คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 ferðamannastaður [is] การออกเสียงคำว่า ferðamannastaður คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 nyrstur [is] การออกเสียงคำว่า nyrstur คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 Bjarnarhafnarfjall [is] การออกเสียงคำว่า Bjarnarhafnarfjall คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 fyrirliði [is] การออกเสียงคำว่า fyrirliði คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 hundfúll [is] การออกเสียงคำว่า hundfúll คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 einhverfur [is] การออกเสียงคำว่า einhverfur คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 úrræði [is] การออกเสียงคำว่า úrræði คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 norðurheimskautsbaugur [is] การออกเสียงคำว่า norðurheimskautsbaugur คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 skær [is] การออกเสียงคำว่า skær คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 sléttuband [is] การออกเสียงคำว่า sléttuband คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 Kirkjufjara [is] การออกเสียงคำว่า Kirkjufjara คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2014 Ungmennafélagið Stjarnan [is] การออกเสียงคำว่า Ungmennafélagið Stjarnan คะแนนโหวต 0 คะแนน