ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/12/2014 blessaðir [is] blessaðir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Melstaður [is] Melstaður การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Vesturey [is] Vesturey การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Útlenska [is] Útlenska การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Eyja [is] Eyja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Vitleysingur [is] Vitleysingur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Vísir [is] Vísir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 arkitekt [is] arkitekt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 munnþurrka [is] munnþurrka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 lifandi [is] lifandi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 slátrari [is] slátrari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Klukkutindar [is] Klukkutindar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 spékoppur [is] spékoppur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Ruðningur [is] Ruðningur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Öxnadalsheiði [is] Öxnadalsheiði การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 bullandi [is] bullandi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 séns [is] séns การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 vonsvikinn [is] vonsvikinn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 ferðamannastaður [is] ferðamannastaður การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 nyrstur [is] nyrstur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Bjarnarhafnarfjall [is] Bjarnarhafnarfjall การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 fyrirliði [is] fyrirliði การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 hundfúll [is] hundfúll การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 einhverfur [is] einhverfur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 úrræði [is] úrræði การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 norðurheimskautsbaugur [is] norðurheimskautsbaugur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 skær [is] skær การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 sléttuband [is] sléttuband การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Kirkjufjara [is] Kirkjufjara การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Ungmennafélagið Stjarnan [is] Ungmennafélagið Stjarnan การออกเสียง 0คะแนนโหวต