ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
18/12/2013
การออกเสียง : unglingsár
unglingsár [is] 0 โหวต
18/12/2013
การออกเสียง : í fyrriviku
í fyrriviku [is] 0 โหวต
18/12/2013
การออกเสียง : Hvítserkur
Hvítserkur [is] 0 โหวต
18/12/2013
การออกเสียง : þetta reddast
þetta reddast [is] 0 โหวต