สมาชิก:

Siobhan7

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Siobhan7

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/07/2019 loscadh [ga] การออกเสียง : loscadh 0 โหวต
26/07/2019 fuist [ga] การออกเสียง : fuist 0 โหวต
22/02/2019 deilbh [ga] การออกเสียง : deilbh 0 โหวต
22/02/2019 mo bheannacht ort [ga] การออกเสียง : mo bheannacht ort 0 โหวต
22/02/2019 cneá [ga] การออกเสียง : cneá 0 โหวต
22/02/2019 Tá rud éigin ag teacht. [ga] การออกเสียง : Tá rud éigin ag teacht. 0 โหวต
22/02/2019 Céard a rinne tú? [ga] การออกเสียง : Céard a rinne tú? 0 โหวต
11/02/2018 cúpla áit [ga] การออกเสียง : cúpla áit 0 โหวต
11/02/2018 gréithre [ga] การออกเสียง : gréithre 0 โหวต
11/02/2018 cuimhneachán [ga] การออกเสียง : cuimhneachán 0 โหวต
11/02/2018 scuab fiacail [ga] การออกเสียง : scuab fiacail 0 โหวต
11/02/2018 i gcomparáid le [ga] การออกเสียง : i gcomparáid le 0 โหวต
11/02/2018 fochupán [ga] การออกเสียง : fochupán 0 โหวต
11/02/2018 raidhse [ga] การออกเสียง : raidhse 0 โหวต
11/02/2018 ndeirtear [ga] การออกเสียง : ndeirtear 0 โหวต
11/02/2018 inláimhsithe [ga] การออกเสียง : inláimhsithe 0 โหวต
11/02/2018 gailf [ga] การออกเสียง : gailf 0 โหวต
11/02/2018 uaillmhian [ga] การออกเสียง : uaillmhian 0 โหวต
11/02/2018 bóthar dúnta [ga] การออกเสียง : bóthar dúnta 0 โหวต
11/02/2018 dtrasnaíonn [ga] การออกเสียง : dtrasnaíonn 0 โหวต
11/02/2018 spéirghorm [ga] การออกเสียง : spéirghorm 0 โหวต
11/02/2018 gormghlas [ga] การออกเสียง : gormghlas 0 โหวต
11/02/2018 tsubh [ga] การออกเสียง : tsubh 0 โหวต
11/02/2018 bhuidéal [ga] การออกเสียง : bhuidéal 0 โหวต
11/02/2018 cruthanta [ga] การออกเสียง : cruthanta 0 โหวต
11/02/2018 creideann [ga] การออกเสียง : creideann 0 โหวต
11/02/2018 mbreitheamh [ga] การออกเสียง : mbreitheamh 0 โหวต
11/02/2018 meantán [ga] การออกเสียง : meantán 0 โหวต
11/02/2018 theastódh [ga] การออกเสียง : theastódh 0 โหวต
31/07/2017 tógfaimid [ga] การออกเสียง : tógfaimid 0 โหวต