ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
07/07/2015
การออกเสียง : kötturinn
kötturinn [is] 0 โหวต
07/07/2015
การออกเสียง : sannlega
sannlega [is] 0 โหวต
07/07/2015
การออกเสียง : ellegar
ellegar [is] 0 โหวต
07/07/2015
การออกเสียง : Hringrás
Hringrás [is] 0 โหวต
07/07/2015
การออกเสียง : svefn-g-englar
svefn-g-englar [is] 0 โหวต
07/07/2015
การออกเสียง : þyrlupallur
þyrlupallur [is] 0 โหวต
07/07/2015
การออกเสียง : frekur
frekur [is] 0 โหวต
07/07/2015
การออกเสียง : sannindi
sannindi [is] 0 โหวต
07/07/2015
การออกเสียง : algerlega
algerlega [is] 0 โหวต
12/11/2014
การออกเสียง : geðveikur
geðveikur [is] 0 โหวต
12/11/2014
การออกเสียง : reiður
reiður [is] 0 โหวต
12/11/2014
การออกเสียง : frásögn
frásögn [is] 0 โหวต
12/11/2014
การออกเสียง : ofsalega
ofsalega [is] 0 โหวต
12/11/2014
การออกเสียง : séð
séð [is] 0 โหวต
12/11/2014
การออกเสียง : þröngt
þröngt [is] 0 โหวต
16/10/2012
การออกเสียง : folald
folald [is] 0 โหวต
16/10/2012
การออกเสียง : bóla
bóla [is] 0 โหวต
16/10/2012
การออกเสียง : málfræði
málfræði [is] 0 โหวต
16/10/2012
การออกเสียง : perur
perur [is] 0 โหวต
16/10/2012
การออกเสียง : kirsuber
kirsuber [is] 0 โหวต
16/10/2012
การออกเสียง : útgáfa
útgáfa [is] 0 โหวต
16/10/2012
การออกเสียง : jarðarber
jarðarber [is] 0 โหวต
16/10/2012
การออกเสียง : blær
blær [is] 0 โหวต
16/10/2012
การออกเสียง : Ólöf
Ólöf [is] 0 โหวต
16/10/2012
การออกเสียง : stjörnur
stjörnur [is] 0 โหวต
16/10/2012
การออกเสียง : vetur
vetur [is] 0 โหวต
16/10/2012
การออกเสียง : góla
góla [is] 0 โหวต
16/10/2012
การออกเสียง : sítróna
sítróna [is] 0 โหวต
16/10/2012
การออกเสียง : melóna
melóna [is] 0 โหวต
16/10/2012
การออกเสียง : frænka
frænka [is] 0 โหวต