ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/02/2014 Westfriedhof [de] การออกเสียงคำว่า Westfriedhof คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2013 Abfahrtsneunter [de] การออกเสียงคำว่า Abfahrtsneunter คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2013 Abfahrtsniederlage [de] การออกเสียงคำว่า Abfahrtsniederlage คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2013 Abfahrtsnuller [de] การออกเสียงคำว่า Abfahrtsnuller คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2013 Abfahrtsolymp [de] การออกเสียงคำว่า Abfahrtsolymp คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2013 Abfahrtsolympiasieg [de] การออกเสียงคำว่า Abfahrtsolympiasieg คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2013 Fadenabschneider [de] การออกเสียงคำว่า Fadenabschneider คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2013 hage [de] การออกเสียงคำว่า hage คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2013 Langenstein [de] การออกเสียงคำว่า Langenstein คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/06/2013 Vorgängerbehörde [de] การออกเสียงคำว่า Vorgängerbehörde คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2013 Wittmeier [de] การออกเสียงคำว่า Wittmeier คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2013 Kliemann [de] การออกเสียงคำว่า Kliemann คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2013 Mück [de] การออกเสียงคำว่า Mück คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2013 Hochwassernachrichtendienst [de] การออกเสียงคำว่า Hochwassernachrichtendienst คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2013 Hexentheoretiker [de] การออกเสียงคำว่า Hexentheoretiker คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2013 Besitzstandsregister [de] การออกเสียงคำว่า Besitzstandsregister คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2013 Mitpräsident [de] การออกเสียงคำว่า Mitpräsident คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2013 Überlebenswahrscheinlichkeit [de] การออกเสียงคำว่า Überlebenswahrscheinlichkeit คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2013 Ordensreform [de] การออกเสียงคำว่า Ordensreform คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2013 Pflanzengenetiker [de] การออกเสียงคำว่า Pflanzengenetiker คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2013 weiterkopierenswert [de] การออกเสียงคำว่า weiterkopierenswert คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2013 archivierbar [de] การออกเสียงคำว่า archivierbar คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2013 Stammeschronik [de] การออกเสียงคำว่า Stammeschronik คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2013 Heiligendarstellung [de] การออกเสียงคำว่า Heiligendarstellung คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2013 Gelehrtenpersönlichkeit [de] การออกเสียงคำว่า Gelehrtenpersönlichkeit คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2013 Regenmenge [de] การออกเสียงคำว่า Regenmenge คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2013 Dichterstätte [de] การออกเสียงคำว่า Dichterstätte คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2013 Hörfunkmitarbeiterin [de] การออกเสียงคำว่า Hörfunkmitarbeiterin คะแนนโหวต -1 คะแนน
02/03/2013 Hybridhelm [de] การออกเสียงคำว่า Hybridhelm คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2013 Kletterhardware [de] การออกเสียงคำว่า Kletterhardware คะแนนโหวต 0 คะแนน