ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
14/02/2014 Westfriedhof [de] Westfriedhof การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2013 Abfahrtsneunter [de] Abfahrtsneunter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2013 Abfahrtsniederlage [de] Abfahrtsniederlage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2013 Abfahrtsnuller [de] Abfahrtsnuller การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2013 Abfahrtsolymp [de] Abfahrtsolymp การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2013 Abfahrtsolympiasieg [de] Abfahrtsolympiasieg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2013 Fadenabschneider [de] Fadenabschneider การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2013 hage [de] hage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2013 Langenstein [de] Langenstein การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/06/2013 Vorgängerbehörde [de] Vorgängerbehörde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2013 Wittmeier [de] Wittmeier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2013 Kliemann [de] Kliemann การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2013 Mück [de] Mück การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2013 Hochwassernachrichtendienst [de] Hochwassernachrichtendienst การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/06/2013 Hexentheoretiker [de] Hexentheoretiker การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2013 Besitzstandsregister [de] Besitzstandsregister การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2013 Mitpräsident [de] Mitpräsident การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2013 Überlebenswahrscheinlichkeit [de] Überlebenswahrscheinlichkeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2013 Ordensreform [de] Ordensreform การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2013 Pflanzengenetiker [de] Pflanzengenetiker การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2013 weiterkopierenswert [de] weiterkopierenswert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2013 archivierbar [de] archivierbar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2013 Stammeschronik [de] Stammeschronik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2013 Heiligendarstellung [de] Heiligendarstellung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2013 Gelehrtenpersönlichkeit [de] Gelehrtenpersönlichkeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2013 Regenmenge [de] Regenmenge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2013 Dichterstätte [de] Dichterstätte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2013 Hörfunkmitarbeiterin [de] Hörfunkmitarbeiterin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 Hybridhelm [de] Hybridhelm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 Kletterhardware [de] Kletterhardware การออกเสียง 0คะแนนโหวต