ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/03/2018 1720 [en] การออกเสียง : 1720 0 โหวต
01/03/2018 Jesuits [en] การออกเสียง : Jesuits 0 โหวต
02/02/2018 deep-running [en] การออกเสียง : deep-running 0 โหวต
02/02/2018 Business-like [en] การออกเสียง : Business-like 0 โหวต
02/02/2018 Unbusiness-like [en] การออกเสียง : Unbusiness-like 0 โหวต
26/01/2018 McClendon [en] การออกเสียง : McClendon 0 โหวต
26/01/2018 Park Police [en] การออกเสียง : Park Police 0 โหวต
26/01/2018 crepe paper [en] การออกเสียง : crepe paper 0 โหวต
26/01/2018 Whitefish Bay [en] การออกเสียง : Whitefish Bay 0 โหวต
08/12/2017 Peter Hayes [en] การออกเสียง : Peter Hayes 0 โหวต
08/12/2017 Breitbart News Network [en] การออกเสียง : Breitbart News Network 0 โหวต
14/10/2017 Mohonk [en] การออกเสียง : Mohonk 0 โหวต
14/10/2017 Krauthammer [en] การออกเสียง : Krauthammer 0 โหวต
30/09/2017 marriage at Cana [en] การออกเสียง : marriage at Cana 0 โหวต
30/09/2017 bobcats [en] การออกเสียง : bobcats 1 โหวต
30/09/2017 Modern Times [en] การออกเสียง : Modern Times 1 โหวต
25/09/2017 Wissahickon [en] การออกเสียง : Wissahickon 0 โหวต
25/09/2017 Kayla Blake [en] การออกเสียง : Kayla Blake 0 โหวต
25/09/2017 Marc Armand Ouellet [en] การออกเสียง : Marc Armand Ouellet 0 โหวต
25/09/2017 two-handed sword [en] การออกเสียง : two-handed sword 0 โหวต
25/09/2017 vapors [en] การออกเสียง : vapors 1 โหวต
26/08/2017 calzone [en] การออกเสียง : calzone 0 โหวต
22/07/2017 Dontrelle [en] การออกเสียง : Dontrelle 0 โหวต
22/07/2017 Stephen Decatur [en] การออกเสียง : Stephen Decatur 0 โหวต
22/07/2017 Pamela Harriman [en] การออกเสียง : Pamela Harriman 0 โหวต
22/07/2017 Surrey With The Fringe On Top [en] การออกเสียง : Surrey With The Fringe On Top 0 โหวต
22/07/2017 neopythagoreanism [en] การออกเสียง : neopythagoreanism 0 โหวต
04/07/2017 water softener [en] การออกเสียง : water softener 0 โหวต
04/07/2017 refinements [en] การออกเสียง : refinements 0 โหวต
04/07/2017 Blase Joseph Cupich [en] การออกเสียง : Blase Joseph Cupich 0 โหวต