ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/02/2018 deep-running [en] การออกเสียงคำว่า deep-running คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/02/2018 Business-like [en] การออกเสียงคำว่า Business-like คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/02/2018 Unbusiness-like [en] การออกเสียงคำว่า Unbusiness-like คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2018 McClendon [en] การออกเสียงคำว่า McClendon คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2018 Park Police [en] การออกเสียงคำว่า Park Police คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2018 crepe paper [en] การออกเสียงคำว่า crepe paper คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2018 Whitefish Bay [en] การออกเสียงคำว่า Whitefish Bay คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/12/2017 Peter Hayes [en] การออกเสียงคำว่า Peter Hayes คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/12/2017 Breitbart News Network [en] การออกเสียงคำว่า Breitbart News Network คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2017 Mohonk [en] การออกเสียงคำว่า Mohonk คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2017 Krauthammer [en] การออกเสียงคำว่า Krauthammer คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2017 marriage at Cana [en] การออกเสียงคำว่า marriage at Cana คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2017 bobcats [en] การออกเสียงคำว่า bobcats คะแนนโหวต 1 คะแนน
30/09/2017 Modern Times [en] การออกเสียงคำว่า Modern Times คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/09/2017 Wissahickon [en] การออกเสียงคำว่า Wissahickon คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/09/2017 Kayla Blake [en] การออกเสียงคำว่า Kayla Blake คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/09/2017 Marc Armand Ouellet [en] การออกเสียงคำว่า Marc Armand Ouellet คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/09/2017 two-handed sword [en] การออกเสียงคำว่า two-handed sword คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/09/2017 vapors [en] การออกเสียงคำว่า vapors คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/08/2017 calzone [en] การออกเสียงคำว่า calzone คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2017 Dontrelle [en] การออกเสียงคำว่า Dontrelle คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2017 Stephen Decatur [en] การออกเสียงคำว่า Stephen Decatur คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2017 Pamela Harriman [en] การออกเสียงคำว่า Pamela Harriman คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2017 Surrey With The Fringe On Top [en] การออกเสียงคำว่า Surrey With The Fringe On Top คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2017 neopythagoreanism [en] การออกเสียงคำว่า neopythagoreanism คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/07/2017 water softener [en] การออกเสียงคำว่า water softener คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/07/2017 refinements [en] การออกเสียงคำว่า refinements คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/07/2017 Blase Joseph Cupich [en] การออกเสียงคำว่า Blase Joseph Cupich คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/07/2017 teaching assistant [en] การออกเสียงคำว่า teaching assistant คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/07/2017 roomful [en] การออกเสียงคำว่า roomful คะแนนโหวต 0 คะแนน