ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/03/2018 Paukenschläger [de] การออกเสียง : Paukenschläger 1 โหวต
17/03/2018 Artabgrenzung [de] การออกเสียง : Artabgrenzung 1 โหวต
17/03/2018 Riesenschirmpilz [de] การออกเสียง : Riesenschirmpilz 0 โหวต
17/03/2018 Aufhängungsvorrichtung [de] การออกเสียง : Aufhängungsvorrichtung 0 โหวต
17/03/2018 Visierstrahl [de] การออกเสียง : Visierstrahl 0 โหวต
17/03/2018 Instrumentenhorizont [de] การออกเสียง : Instrumentenhorizont 0 โหวต
17/03/2018 Parallellineal [de] การออกเสียง : Parallellineal 0 โหวต
17/03/2018 Fernrohrdiopter [de] การออกเสียง : Fernrohrdiopter 0 โหวต
17/03/2018 Fernrohrlineal [de] การออกเสียง : Fernrohrlineal 0 โหวต
17/03/2018 Blattname [de] การออกเสียง : Blattname 0 โหวต
17/03/2018 Kippregel [de] การออกเสียง : Kippregel 0 โหวต
17/03/2018 Vierzentimeterkarte [de] การออกเสียง : Vierzentimeterkarte 0 โหวต
17/03/2018 Turnier [de] การออกเสียง : Turnier 1 โหวต
17/03/2018 Flaschenbovist [de] การออกเสียง : Flaschenbovist 0 โหวต
17/03/2018 Rotfußröhrling [de] การออกเสียง : Rotfußröhrling 0 โหวต
17/03/2018 Filzröhrling [de] การออกเสียง : Filzröhrling 0 โหวต
17/03/2018 Hutdeckschicht [de] การออกเสียง : Hutdeckschicht 0 โหวต
17/03/2018 Mandelblättchen [de] การออกเสียง : Mandelblättchen 0 โหวต
17/03/2018 Turniergröße [de] การออกเสียง : Turniergröße 0 โหวต
17/03/2018 Mehrzweckfrachter [de] การออกเสียง : Mehrzweckfrachter 0 โหวต
17/03/2018 Familienreederei [de] การออกเสียง : Familienreederei 0 โหวต
17/03/2018 Taktikoffizierin [de] การออกเสียง : Taktikoffizierin 0 โหวต
17/03/2018 Johannisbrotbaum [de] การออกเสียง : Johannisbrotbaum 0 โหวต
17/03/2018 Wischerarm [de] การออกเสียง : Wischerarm 0 โหวต
17/03/2018 Nordseebäder [de] การออกเสียง : Nordseebäder 0 โหวต
17/03/2018 Eiweißbestandteil [de] การออกเสียง : Eiweißbestandteil 0 โหวต
17/03/2018 Allergenquelle [de] การออกเสียง : Allergenquelle 0 โหวต
17/03/2018 Laboruntersuchung [de] การออกเสียง : Laboruntersuchung 0 โหวต
17/03/2018 abklingt [de] การออกเสียง : abklingt 0 โหวต
17/03/2018 Landkartenkegel [de] การออกเสียง : Landkartenkegel 0 โหวต