ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/02/2018 Drainagemörtel [de] การออกเสียงคำว่า Drainagemörtel คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Polymerlatex [de] การออกเสียงคำว่า Polymerlatex คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Polymergehalt [de] การออกเสียงคำว่า Polymergehalt คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Langzeitbeschichtung [de] การออกเสียงคำว่า Langzeitbeschichtung คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Polyethylenanteil [de] การออกเสียงคำว่า Polyethylenanteil คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Schutzkolloid [de] การออกเสียงคำว่า Schutzkolloid คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Suspensionspolymerisation [de] การออกเสียงคำว่า Suspensionspolymerisation คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Sekundärdispersion [de] การออกเสียงคำว่า Sekundärdispersion คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Polyisoprendispersion [de] การออกเสียงคำว่า Polyisoprendispersion คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Monomertröpfchen [de] การออกเสียงคำว่า Monomertröpfchen คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Phaseninversion [de] การออกเสียงคำว่า Phaseninversion คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Polyurethandispersion [de] การออกเสียงคำว่า Polyurethandispersion คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Polymerisationsschritt [de] การออกเสียงคำว่า Polymerisationsschritt คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Beschichtungsschritt [de] การออกเสียงคำว่า Beschichtungsschritt คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Umhybridisierung [de] การออกเสียงคำว่า Umhybridisierung คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Klebstoffformulierung [de] การออกเสียงคำว่า Klebstoffformulierung คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Ethylacrylat [de] การออกเสียงคำว่า Ethylacrylat คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Butylacrylat [de] การออกเสียงคำว่า Butylacrylat คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Beispielaufnahme [de] การออกเสียงคำว่า Beispielaufnahme คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Formulierungsadditiv [de] การออกเสียงคำว่า Formulierungsadditiv คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Helmertstraße [de] การออกเสียงคำว่า Helmertstraße คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Spindelnummer [de] การออกเสียงคำว่า Spindelnummer คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Klebebandkonfektionierung [de] การออกเสียงคำว่า Klebebandkonfektionierung คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 scherinduziert [de] การออกเสียงคำว่า scherinduziert คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Verdampfungsrückstand [de] การออกเสียงคำว่า Verdampfungsrückstand คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Filmbildehilfsmittel [de] การออกเสียงคำว่า Filmbildehilfsmittel คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Koagulatbildung [de] การออกเสียงคำว่า Koagulatbildung คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Viskositätsanstieg [de] การออกเสียงคำว่า Viskositätsanstieg คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Netzmittelzugabe [de] การออกเสียงคำว่า Netzmittelzugabe คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2018 Füllstoffteilchen [de] การออกเสียงคำว่า Füllstoffteilchen คะแนนโหวต 0 คะแนน