ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/10/2012 stillos [de] การออกเสียงคำว่า stillos คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2012 Eismeer [de] การออกเสียงคำว่า Eismeer คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2012 Suppenhuhn [de] การออกเสียงคำว่า Suppenhuhn คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2012 Polarkreis 18 [de] การออกเสียงคำว่า Polarkreis 18 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 oralsex [de] การออกเสียงคำว่า oralsex คะแนนโหวต -1 คะแนน
05/10/2012 Lusttöter [de] การออกเสียงคำว่า Lusttöter คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 einfugen [de] การออกเสียงคำว่า einfugen คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 Leo Loeb [de] การออกเสียงคำว่า Leo Loeb คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 Symmachus [de] การออกเสียงคำว่า Symmachus คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 Finkelde [de] การออกเสียงคำว่า Finkelde คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 poesielos [de] การออกเสียงคำว่า poesielos คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 unoriginell [de] การออกเสียงคำว่า unoriginell คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 Nachfragewirkung [de] การออกเสียงคำว่า Nachfragewirkung คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 Handlungstheorie [de] การออกเสียงคำว่า Handlungstheorie คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 Geistlosigkeit [de] การออกเสียงคำว่า Geistlosigkeit คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 Poesielosigkeit [de] การออกเสียงคำว่า Poesielosigkeit คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 Ideenlosigkeit [de] การออกเสียงคำว่า Ideenlosigkeit คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 Gedankenarmut [de] การออกเสียงคำว่า Gedankenarmut คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 unkreativ [de] การออกเสียงคำว่า unkreativ คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 eingeschworen [de] การออกเสียงคำว่า eingeschworen คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 bestücken [de] การออกเสียงคำว่า bestücken คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 Ödheit [de] การออกเสียงคำว่า Ödheit คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 Unoriginalität [de] การออกเสียงคำว่า Unoriginalität คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 unschöpferisch [de] การออกเสียงคำว่า unschöpferisch คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 Hofintrige [de] การออกเสียงคำว่า Hofintrige คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 Deutschkron [de] การออกเสียงคำว่า Deutschkron คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 Durchschnittsbürgerin [de] การออกเสียงคำว่า Durchschnittsbürgerin คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 aufrappeln [de] การออกเสียงคำว่า aufrappeln คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 abwechslungslos [de] การออกเสียงคำว่า abwechslungslos คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 Intrigantin [de] การออกเสียงคำว่า Intrigantin คะแนนโหวต 0 คะแนน