ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/10/2012 stillos [de] stillos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2012 Eismeer [de] Eismeer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2012 Suppenhuhn [de] Suppenhuhn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2012 Polarkreis 18 [de] Polarkreis 18 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 oralsex [de] oralsex การออกเสียง -1คะแนนโหวต
05/10/2012 Lusttöter [de] Lusttöter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 einfugen [de] einfugen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 Leo Loeb [de] Leo Loeb การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 Symmachus [de] Symmachus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 Finkelde [de] Finkelde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 poesielos [de] poesielos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 unoriginell [de] unoriginell การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 Nachfragewirkung [de] Nachfragewirkung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 Handlungstheorie [de] Handlungstheorie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 Geistlosigkeit [de] Geistlosigkeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 Poesielosigkeit [de] Poesielosigkeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 Ideenlosigkeit [de] Ideenlosigkeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 Gedankenarmut [de] Gedankenarmut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 unkreativ [de] unkreativ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 eingeschworen [de] eingeschworen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 bestücken [de] bestücken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 Ödheit [de] Ödheit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 Unoriginalität [de] Unoriginalität การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 unschöpferisch [de] unschöpferisch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 Hofintrige [de] Hofintrige การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 Deutschkron [de] Deutschkron การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 Durchschnittsbürgerin [de] Durchschnittsbürgerin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 aufrappeln [de] aufrappeln การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 abwechslungslos [de] abwechslungslos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 Intrigantin [de] Intrigantin การออกเสียง 0คะแนนโหวต