ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/10/2016 skúringarkona [is] การออกเสียง : skúringarkona 0 โหวต
29/10/2016 lögfræðilegur [is] การออกเสียง : lögfræðilegur 0 โหวต
29/10/2016 urgandi [is] การออกเสียง : urgandi 0 โหวต
29/10/2016 verslunareinokun [is] การออกเสียง : verslunareinokun 0 โหวต
29/10/2016 villimennska [is] การออกเสียง : villimennska 0 โหวต
29/10/2016 vitneskjan [is] การออกเสียง : vitneskjan 0 โหวต
29/10/2016 vorkenni [is] การออกเสียง : vorkenni 0 โหวต
29/10/2016 yfirvararskegg [is] การออกเสียง : yfirvararskegg 0 โหวต
29/10/2016 Hallgrímsdóttir [is] การออกเสียง : Hallgrímsdóttir 0 โหวต
29/10/2016 guðfinnur [is] การออกเสียง : guðfinnur 0 โหวต
29/10/2016 mánaðardagur [is] การออกเสียง : mánaðardagur 0 โหวต
29/10/2016 strákar [is] การออกเสียง : strákar 0 โหวต
29/10/2016 drengir [is] การออกเสียง : drengir 0 โหวต
29/10/2016 Viðar Kjartansson [is] การออกเสียง : Viðar Kjartansson 0 โหวต
29/10/2016 fegurðarsamkeppninni [is] การออกเสียง : fegurðarsamkeppninni 0 โหวต
29/10/2016 Gunnar Nelson [is] การออกเสียง : Gunnar Nelson 0 โหวต
20/10/2016 súrt [is] การออกเสียง : súrt 0 โหวต
20/10/2016 sölt [is] การออกเสียง : sölt 0 โหวต
19/10/2016 Velkomin til Íslands [is] การออกเสียง : Velkomin til Íslands 0 โหวต
19/10/2016 yrkisefnin [is] การออกเสียง : yrkisefnin 0 โหวต
19/10/2016 yfirgripsmikil [is] การออกเสียง : yfirgripsmikil 0 โหวต
19/10/2016 nykur [is] การออกเสียง : nykur 0 โหวต
19/10/2016 konuna [is] การออกเสียง : konuna 0 โหวต
19/10/2016 lagmeti [is] การออกเสียง : lagmeti 0 โหวต
19/10/2016 látæði [is] การออกเสียง : látæði 0 โหวต
19/10/2016 Hera Hilmar [is] การออกเสียง : Hera Hilmar 0 โหวต
19/10/2016 snjó [is] การออกเสียง : snjó 0 โหวต
19/10/2016 mangó [is] การออกเสียง : mangó 0 โหวต
19/10/2016 himnanna [is] การออกเสียง : himnanna 0 โหวต
19/10/2016 ystur [is] การออกเสียง : ystur 0 โหวต