ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
17/06/2018
การออกเสียง : umrita
umrita [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : umsagnirnar
umsagnirnar [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : umsagnir
umsagnir [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : umsagnarinnar
umsagnarinnar [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : umsamdar
umsamdar [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : umsamda
umsamda [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : umsaminnar
umsaminnar [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : umsaminna
umsaminna [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : umskapa
umskapa [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : umsamins
umsamins [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : umsaminni
umsaminni [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : umskera
umskera [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : umskapast
umskapast [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : umskapar
umskapar [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : kið
kið [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : sauðir
sauðir [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : lömb
lömb [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : viðskiptagreind
viðskiptagreind [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : atvinnuleysistryggingasjóður
atvinnuleysistryggingasjóður [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : æfingarnar
æfingarnar [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : bílakaup
bílakaup [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : gríslingar
gríslingar [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : rottur
rottur [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : hamstrar
hamstrar [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : nei takk
nei takk [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : Hrappson
Hrappson [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : Milljónum
Milljónum [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : Spám
Spám [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : auk þess
auk þess [is] 0 โหวต
17/06/2018
การออกเสียง : japansk
japansk [is] 0 โหวต