ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/06/2018 umrita [is] การออกเสียง : umrita 0 โหวต
17/06/2018 umsagnirnar [is] การออกเสียง : umsagnirnar 0 โหวต
17/06/2018 umsagnir [is] การออกเสียง : umsagnir 0 โหวต
17/06/2018 umsagnarinnar [is] การออกเสียง : umsagnarinnar 0 โหวต
17/06/2018 umsamdar [is] การออกเสียง : umsamdar 0 โหวต
17/06/2018 umsamda [is] การออกเสียง : umsamda 0 โหวต
17/06/2018 umsaminnar [is] การออกเสียง : umsaminnar 0 โหวต
17/06/2018 umsaminna [is] การออกเสียง : umsaminna 0 โหวต
17/06/2018 umskapa [is] การออกเสียง : umskapa 0 โหวต
17/06/2018 umsamins [is] การออกเสียง : umsamins 0 โหวต
17/06/2018 umsaminni [is] การออกเสียง : umsaminni 0 โหวต
17/06/2018 umskera [is] การออกเสียง : umskera 0 โหวต
17/06/2018 umskapast [is] การออกเสียง : umskapast 0 โหวต
17/06/2018 umskapar [is] การออกเสียง : umskapar 0 โหวต
17/06/2018 kið [is] การออกเสียง : kið 0 โหวต
17/06/2018 sauðir [is] การออกเสียง : sauðir 0 โหวต
17/06/2018 lömb [is] การออกเสียง : lömb 0 โหวต
17/06/2018 viðskiptagreind [is] การออกเสียง : viðskiptagreind 0 โหวต
17/06/2018 atvinnuleysistryggingasjóður [is] การออกเสียง : atvinnuleysistryggingasjóður 0 โหวต
17/06/2018 æfingarnar [is] การออกเสียง : æfingarnar 0 โหวต
17/06/2018 bílakaup [is] การออกเสียง : bílakaup 0 โหวต
17/06/2018 gríslingar [is] การออกเสียง : gríslingar 0 โหวต
17/06/2018 rottur [is] การออกเสียง : rottur 0 โหวต
17/06/2018 hamstrar [is] การออกเสียง : hamstrar 0 โหวต
17/06/2018 nei takk [is] การออกเสียง : nei takk 0 โหวต
17/06/2018 Hrappson [is] การออกเสียง : Hrappson 0 โหวต
17/06/2018 Milljónum [is] การออกเสียง : Milljónum 0 โหวต
17/06/2018 Spám [is] การออกเสียง : Spám 0 โหวต
17/06/2018 auk þess [is] การออกเสียง : auk þess 0 โหวต
17/06/2018 japansk [is] การออกเสียง : japansk 0 โหวต