ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/04/2014 la [fr] การออกเสียง : la 2 โหวต
04/04/2014 pomme [fr] การออกเสียง : pomme -1 โหวต
04/04/2014 pain [fr] การออกเสียง : pain 0 โหวต
04/04/2014 nous faisons [fr] การออกเสียง : nous faisons 0 โหวต
04/04/2014 pou [fr] การออกเสียง : pou 0 โหวต
04/04/2014 sou [fr] การออกเสียง : sou 0 โหวต
04/04/2014 neige [fr] การออกเสียง : neige -1 โหวต
04/04/2014 prison [fr] การออกเสียง : prison -1 โหวต
04/04/2014 pont [fr] การออกเสียง : pont -2 โหวต
04/04/2014 demain [fr] การออกเสียง : demain 2 โหวต
04/04/2014 il lit [fr] การออกเสียง : il lit 0 โหวต
31/03/2014 son [fr] การออกเสียง : son 2 โหวต
31/03/2014 sont [fr] การออกเสียง : sont -2 โหวต
31/03/2014 bonbon [fr] การออกเสียง : bonbon 0 โหวต
31/03/2014 chant [fr] การออกเสียง : chant 0 โหวต
31/03/2014 pharmacie [fr] การออกเสียง : pharmacie 0 โหวต
31/03/2014 effort [fr] การออกเสียง : effort 1 โหวต
31/03/2014 Œdipe [fr] การออกเสียง : Œdipe 0 โหวต
31/03/2014 è [fr] การออกเสียง : è -1 โหวต
31/03/2014 é [fr] การออกเสียง : é 0 โหวต
31/03/2014 café [fr] การออกเสียง : café 0 โหวต
31/03/2014 jeu [fr] การออกเสียง : jeu -1 โหวต
31/03/2014 je [fr] การออกเสียง : je 0 โหวต
31/03/2014 sous [fr] การออกเสียง : sous 1 โหวต
31/03/2014 la joue [fr] การออกเสียง : la joue 0 โหวต
31/03/2014 joue [fr] การออกเสียง : joue 0 โหวต
31/03/2014 fou [fr] การออกเสียง : fou 0 โหวต
31/03/2014 chou [fr] การออกเสียง : chou -1 โหวต
31/03/2014 chouchou [fr] การออกเสียง : chouchou 0 โหวต
31/03/2014 ou [fr] การออกเสียง : ou 0 โหวต