ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/04/2014 la [fr] การออกเสียงคำว่า la คะแนนโหวต 2 คะแนน
04/04/2014 pomme [fr] การออกเสียงคำว่า pomme คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2014 pain [fr] การออกเสียงคำว่า pain คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2014 nous faisons [fr] การออกเสียงคำว่า nous faisons คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2014 pou [fr] การออกเสียงคำว่า pou คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2014 sou [fr] การออกเสียงคำว่า sou คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2014 neige [fr] การออกเสียงคำว่า neige คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/04/2014 prison [fr] การออกเสียงคำว่า prison คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/04/2014 pont [fr] การออกเสียงคำว่า pont คะแนนโหวต -2 คะแนน
04/04/2014 demain [fr] การออกเสียงคำว่า demain คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/04/2014 il lit [fr] การออกเสียงคำว่า il lit คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2014 son [fr] การออกเสียงคำว่า son คะแนนโหวต 2 คะแนน
31/03/2014 sont [fr] การออกเสียงคำว่า sont คะแนนโหวต -2 คะแนน
31/03/2014 bonbon [fr] การออกเสียงคำว่า bonbon คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2014 chant [fr] การออกเสียงคำว่า chant คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2014 pharmacie [fr] การออกเสียงคำว่า pharmacie คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2014 effort [fr] การออกเสียงคำว่า effort คะแนนโหวต 1 คะแนน
31/03/2014 Œdipe [fr] การออกเสียงคำว่า Œdipe คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2014 è [fr] การออกเสียงคำว่า è คะแนนโหวต -1 คะแนน
31/03/2014 é [fr] การออกเสียงคำว่า é คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2014 café [fr] การออกเสียงคำว่า café คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2014 jeu [fr] การออกเสียงคำว่า jeu คะแนนโหวต -1 คะแนน
31/03/2014 je [fr] การออกเสียงคำว่า je คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2014 sous [fr] การออกเสียงคำว่า sous คะแนนโหวต 1 คะแนน
31/03/2014 la joue [fr] การออกเสียงคำว่า la joue คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2014 joue [fr] การออกเสียงคำว่า joue คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2014 fou [fr] การออกเสียงคำว่า fou คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2014 chou [fr] การออกเสียงคำว่า chou คะแนนโหวต -1 คะแนน
31/03/2014 chouchou [fr] การออกเสียงคำว่า chouchou คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2014 ou [fr] การออกเสียงคำว่า ou คะแนนโหวต 0 คะแนน