ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/11/2010 pyp [af] การออกเสียง : pyp 0 โหวต
15/11/2010 pyn [af] การออกเสียง : pyn 0 โหวต
15/11/2010 pyl [af] การออกเสียง : pyl 0 โหวต
15/11/2010 polsslag [af] การออกเสียง : polsslag 0 โหวต
15/11/2010 seks [af] การออกเสียง : seks 0 โหวต
15/11/2010 Nadine Gordimer [af] การออกเสียง : Nadine Gordimer 0 โหวต
09/11/2010 pret [af] การออกเสียง : pret 0 โหวต
09/11/2010 prys [af] การออกเสียง : prys 0 โหวต
09/11/2010 pos [af] การออกเสียง : pos 0 โหวต
09/11/2010 protes [af] การออกเสียง : protes 0 โหวต
09/11/2010 prooi [af] การออกเสียง : prooi 0 โหวต
09/11/2010 Daniel François Malan [af] การออกเสียง : Daniel François Malan 0 โหวต
09/11/2010 Fourie du Preez [af] การออกเสียง : Fourie du Preez 0 โหวต
09/11/2010 Charl Schwartzel [af] การออกเสียง : Charl Schwartzel 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2010 Gelukkige Verjaarsdag [af] การออกเสียง : Gelukkige Verjaarsdag 0 โหวต
09/11/2010 Vergelegen [af] การออกเสียง : Vergelegen 0 โหวต
09/11/2010 Roodeberg [af] การออกเสียง : Roodeberg 0 โหวต