ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/11/2010 pyp [af] การออกเสียงคำว่า pyp คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2010 pyn [af] การออกเสียงคำว่า pyn คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2010 pyl [af] การออกเสียงคำว่า pyl คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2010 polsslag [af] การออกเสียงคำว่า polsslag คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2010 seks [af] การออกเสียงคำว่า seks คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2010 Nadine Gordimer [af] การออกเสียงคำว่า Nadine Gordimer คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2010 pret [af] การออกเสียงคำว่า pret คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2010 prys [af] การออกเสียงคำว่า prys คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2010 pos [af] การออกเสียงคำว่า pos คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2010 protes [af] การออกเสียงคำว่า protes คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2010 prooi [af] การออกเสียงคำว่า prooi คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2010 Daniel François Malan [af] การออกเสียงคำว่า Daniel François Malan คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2010 Fourie du Preez [af] การออกเสียงคำว่า Fourie du Preez คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2010 Charl Schwartzel [af] การออกเสียงคำว่า Charl Schwartzel คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2010 Gelukkige Verjaarsdag [af] การออกเสียงคำว่า Gelukkige Verjaarsdag คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2010 Vergelegen [af] การออกเสียงคำว่า Vergelegen คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2010 Roodeberg [af] การออกเสียงคำว่า Roodeberg คะแนนโหวต 0 คะแนน