ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/11/2010 pyp [af] pyp การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/11/2010 pyn [af] pyn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/11/2010 pyl [af] pyl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/11/2010 polsslag [af] polsslag การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/11/2010 seks [af] seks การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/11/2010 Nadine Gordimer [af] Nadine Gordimer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2010 pret [af] pret การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2010 prys [af] prys การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2010 pos [af] pos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2010 protes [af] protes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2010 prooi [af] prooi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2010 Daniel François Malan [af] Daniel François Malan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2010 Fourie du Preez [af] Fourie du Preez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2010 Charl Schwartzel [af] Charl Schwartzel การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2010 Gelukkige Verjaarsdag [af] Gelukkige Verjaarsdag การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2010 Vergelegen [af] Vergelegen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2010 Roodeberg [af] Roodeberg การออกเสียง 0คะแนนโหวต