ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
21/09/2018
การออกเสียง : umlukti
umlukti [is] 0 โหวต
21/09/2018
การออกเสียง : umrenningi
umrenningi [is] 0 โหวต
21/09/2018
การออกเสียง : umsagna
umsagna [is] 0 โหวต
21/09/2018
การออกเสียง : kauptún
kauptún [is] 0 โหวต
21/09/2018
การออกเสียง : Þingey
Þingey [is] 0 โหวต
21/09/2018
การออกเสียง : Gnótt
Gnótt [is] 0 โหวต
21/09/2018
การออกเสียง : Aukatónleikar
Aukatónleikar [is] 0 โหวต
21/09/2018
การออกเสียง : Geirvörtur
Geirvörtur [is] 0 โหวต
21/09/2018
การออกเสียง : Jóns
Jóns [is] 0 โหวต
21/09/2018
การออกเสียง : Úlfljótsvatnskirkja
Úlfljótsvatnskirkja [is] 0 โหวต
21/09/2018
การออกเสียง : allt
allt [is] 0 โหวต