ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/02/2014 Cormeilles-en-Parisis [fr] การออกเสียง : Cormeilles-en-Parisis 0 โหวต
27/02/2014 horaires d’ouverture [fr] การออกเสียง : horaires d’ouverture 1 โหวต
27/02/2014 Le Beau Serge [fr] การออกเสียง : Le Beau Serge 0 โหวต
27/02/2014 impliquées [fr] การออกเสียง : impliquées 0 โหวต
27/02/2014 Il reviendra [fr] การออกเสียง : Il reviendra 0 โหวต
27/02/2014 anti-cernes [fr] การออกเสียง : anti-cernes 1 โหวต
27/02/2014 D'où es-tu ? [fr] การออกเสียง : D'où es-tu ? 2 โหวต
27/02/2014 huit heures [fr] การออกเสียง : huit heures 0 โหวต
15/01/2013 Vin d' honneur [fr] การออกเสียง : Vin d' honneur 0 โหวต
04/10/2012 entouraient [fr] การออกเสียง : entouraient 0 โหวต
04/10/2012 leader [fr] การออกเสียง : leader 2 โหวต
23/02/2010 le Pas du Curé [fr] การออกเสียง : le Pas du Curé 0 โหวต
23/02/2010 glaciologue [fr] การออกเสียง : glaciologue 0 โหวต
23/02/2010 carottage [fr] การออกเสียง : carottage 0 โหวต
23/02/2010 fluctuation climatique [fr] การออกเสียง : fluctuation climatique 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/02/2010 instruments de bord [fr] การออกเสียง : instruments de bord 0 โหวต
23/02/2010 radio-altimètre [fr] การออกเสียง : radio-altimètre 0 โหวต
23/02/2010 stabilité de route [fr] การออกเสียง : stabilité de route 0 โหวต
23/02/2010 Cicéron [fr] การออกเสียง : Cicéron 0 โหวต
23/02/2010 vérin hydraulique [fr] การออกเสียง : vérin hydraulique 0 โหวต
23/02/2010 bielle de commande [fr] การออกเสียง : bielle de commande 0 โหวต
23/02/2010 retour d'effort [fr] การออกเสียง : retour d'effort 0 โหวต
23/02/2010 sonde de température totale [fr] การออกเสียง : sonde de température totale 0 โหวต
23/02/2010 dégivrer [fr] การออกเสียง : dégivrer 0 โหวต
23/02/2010 prélèvement d'air [fr] การออกเสียง : prélèvement d'air -1 โหวต
23/02/2010 hypersonique [fr] การออกเสียง : hypersonique 0 โหวต
23/02/2010 Romulus [fr] การออกเสียง : Romulus 0 โหวต
23/02/2010 la Ville éternelle [fr] การออกเสียง : la Ville éternelle 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/02/2010 semi-monocoque [fr] การออกเสียง : semi-monocoque 0 โหวต
23/02/2010 navigation astronomique [fr] การออกเสียง : navigation astronomique 0 โหวต