ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/02/2014 Cormeilles-en-Parisis [fr] Cormeilles-en-Parisis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2014 horaires d’ouverture [fr] horaires d’ouverture การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/02/2014 Le Beau Serge [fr] Le Beau Serge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2014 impliquées [fr] impliquées การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2014 Il reviendra [fr] Il reviendra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2014 anti-cernes [fr] anti-cernes การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/02/2014 D'où es-tu ? [fr] D'où es-tu ? การออกเสียง 2คะแนนโหวต
27/02/2014 huit heures [fr] huit heures การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2013 Vin d' honneur [fr] Vin d' honneur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 entouraient [fr] entouraient การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 L’Angleterre [fr] L’Angleterre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 leader [fr] leader การออกเสียง 2คะแนนโหวต
23/02/2010 le Pas du Curé [fr] le Pas du Curé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2010 glaciologue [fr] glaciologue การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2010 carottage [fr] carottage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2010 fluctuation climatique [fr] fluctuation climatique การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/02/2010 instruments de bord [fr] instruments de bord การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2010 radio-altimètre [fr] radio-altimètre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2010 stabilité de route [fr] stabilité de route การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2010 Cicéron [fr] Cicéron การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2010 vérin hydraulique [fr] vérin hydraulique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2010 bielle de commande [fr] bielle de commande การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2010 retour d'effort [fr] retour d'effort การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2010 sonde de température totale [fr] sonde de température totale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2010 dégivrer [fr] dégivrer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2010 prélèvement d'air [fr] prélèvement d'air การออกเสียง -1คะแนนโหวต
23/02/2010 hypersonique [fr] hypersonique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2010 Romulus [fr] Romulus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2010 la Ville éternelle [fr] la Ville éternelle การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/02/2010 semi-monocoque [fr] semi-monocoque การออกเสียง 0คะแนนโหวต