ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/02/2014 Cormeilles-en-Parisis [fr] การออกเสียงคำว่า Cormeilles-en-Parisis คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2014 horaires d’ouverture [fr] การออกเสียงคำว่า horaires d’ouverture คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/02/2014 Le Beau Serge [fr] การออกเสียงคำว่า Le Beau Serge คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2014 impliquées [fr] การออกเสียงคำว่า impliquées คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2014 Il reviendra [fr] การออกเสียงคำว่า Il reviendra คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2014 anti-cernes [fr] การออกเสียงคำว่า anti-cernes คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/02/2014 D'où es-tu ? [fr] การออกเสียงคำว่า D'où es-tu ? คะแนนโหวต 2 คะแนน
27/02/2014 huit heures [fr] การออกเสียงคำว่า huit heures คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2013 Vin d' honneur [fr] การออกเสียงคำว่า Vin d' honneur คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 entouraient [fr] การออกเสียงคำว่า entouraient คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 L’Angleterre [fr] การออกเสียงคำว่า L’Angleterre คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 leader [fr] การออกเสียงคำว่า leader คะแนนโหวต 2 คะแนน
23/02/2010 le Pas du Curé [fr] การออกเสียงคำว่า le Pas du Curé คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/02/2010 glaciologue [fr] การออกเสียงคำว่า glaciologue คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/02/2010 carottage [fr] การออกเสียงคำว่า carottage คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/02/2010 fluctuation climatique [fr] การออกเสียงคำว่า fluctuation climatique คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/02/2010 instruments de bord [fr] การออกเสียงคำว่า instruments de bord คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/02/2010 radio-altimètre [fr] การออกเสียงคำว่า radio-altimètre คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/02/2010 stabilité de route [fr] การออกเสียงคำว่า stabilité de route คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/02/2010 Cicéron [fr] การออกเสียงคำว่า Cicéron คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/02/2010 vérin hydraulique [fr] การออกเสียงคำว่า vérin hydraulique คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/02/2010 bielle de commande [fr] การออกเสียงคำว่า bielle de commande คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/02/2010 retour d'effort [fr] การออกเสียงคำว่า retour d'effort คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/02/2010 sonde de température totale [fr] การออกเสียงคำว่า sonde de température totale คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/02/2010 dégivrer [fr] การออกเสียงคำว่า dégivrer คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/02/2010 prélèvement d'air [fr] การออกเสียงคำว่า prélèvement d'air คะแนนโหวต -1 คะแนน
23/02/2010 hypersonique [fr] การออกเสียงคำว่า hypersonique คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/02/2010 Romulus [fr] การออกเสียงคำว่า Romulus คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/02/2010 la Ville éternelle [fr] การออกเสียงคำว่า la Ville éternelle คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/02/2010 semi-monocoque [fr] การออกเสียงคำว่า semi-monocoque คะแนนโหวต 0 คะแนน