ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/10/2017 manovrato [it] การออกเสียง : manovrato 0 โหวต
15/09/2017 grovigli [it] การออกเสียง : grovigli 0 โหวต
15/09/2017 proemio [it] การออกเสียง : proemio 0 โหวต
15/09/2017 proemi [it] การออกเสียง : proemi 0 โหวต
12/09/2017 Marcella Hazan [it] การออกเสียง : Marcella Hazan 0 โหวต
12/09/2017 Zacheo [it] การออกเสียง : Zacheo 0 โหวต
12/09/2017 parti di indumenti [it] การออกเสียง : parti di indumenti 0 โหวต
08/08/2017 Brùsio [it] การออกเสียง : Brùsio 0 โหวต
08/08/2017 Paolo Borgia [it] การออกเสียง : Paolo Borgia 0 โหวต
04/08/2017 abbassarle [it] การออกเสียง : abbassarle 0 โหวต
04/08/2017 distinzioni [it] การออกเสียง : distinzioni 0 โหวต
04/08/2017 respiratori [it] การออกเสียง : respiratori 0 โหวต
04/08/2017 concedendogli [it] การออกเสียง : concedendogli 0 โหวต
04/08/2017 Favorino Sciffi [it] การออกเสียง : Favorino Sciffi 0 โหวต
04/08/2017 stanche [it] การออกเสียง : stanche 0 โหวต
04/08/2017 orgogli [it] การออกเสียง : orgogli 0 โหวต
04/08/2017 resti fra noi [it] การออกเสียง : resti fra noi 0 โหวต
04/08/2017 Bea [it] การออกเสียง : Bea 0 โหวต
04/08/2017 alzarle [it] การออกเสียง : alzarle 0 โหวต
04/08/2017 slanci [it] การออกเสียง : slanci 0 โหวต
04/08/2017 Ornaghi [it] การออกเสียง : Ornaghi 0 โหวต
04/08/2017 calcola [it] การออกเสียง : calcola 0 โหวต
04/08/2017 intralci [it] การออกเสียง : intralci 0 โหวต
04/08/2017 tomaie [it] การออกเสียง : tomaie 0 โหวต
04/08/2017 muoverlo [it] การออกเสียง : muoverlo 0 โหวต
04/08/2017 ingaggi [it] การออกเสียง : ingaggi 0 โหวต
04/08/2017 versata [it] การออกเสียง : versata 0 โหวต
04/08/2017 ottenibili [it] การออกเสียง : ottenibili 0 โหวต
04/08/2017 esaudì [it] การออกเสียง : esaudì 0 โหวต
04/08/2017 infiorescenze [it] การออกเสียง : infiorescenze 0 โหวต