ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/04/2016 Jessie Ware [en] การออกเสียงคำว่า Jessie Ware คะแนนโหวต 1 คะแนน
22/04/2016 Boone Jenner [en] การออกเสียงคำว่า Boone Jenner คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 Taylor Hall [en] การออกเสียงคำว่า Taylor Hall คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 Ryan Murray [en] การออกเสียงคำว่า Ryan Murray คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 Ben Hutton [en] การออกเสียงคำว่า Ben Hutton คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 Cam Talbot [en] การออกเสียงคำว่า Cam Talbot คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 Calvin Pickard [en] การออกเสียงคำว่า Calvin Pickard คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 Connor McDavid [en] การออกเสียงคำว่า Connor McDavid คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 Ryan O'Reilly [en] การออกเสียงคำว่า Ryan O'Reilly คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 Brad Marchand [en] การออกเสียงคำว่า Brad Marchand คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 Mark Stone [en] การออกเสียงคำว่า Mark Stone คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 Sam Reinhart [en] การออกเสียงคำว่า Sam Reinhart คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 Miles Wood [en] การออกเสียงคำว่า Miles Wood คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 Tyler Motte [en] การออกเสียงคำว่า Tyler Motte คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 shawarma [en] การออกเสียงคำว่า shawarma คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 goffer [en] การออกเสียงคำว่า goffer คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 quatercentenary [en] การออกเสียงคำว่า quatercentenary คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 prorogation [en] การออกเสียงคำว่า prorogation คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 sculptural [en] การออกเสียงคำว่า sculptural คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 railhead [en] การออกเสียงคำว่า railhead คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 side-splittingly [en] การออกเสียงคำว่า side-splittingly คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 upbraiding [en] การออกเสียงคำว่า upbraiding คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 Brendan Gallagher [en] การออกเสียงคำว่า Brendan Gallagher คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 Patrick Maroon [en] การออกเสียงคำว่า Patrick Maroon คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 Auston Matthews [en] การออกเสียงคำว่า Auston Matthews คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 Matt Hendricks [en] การออกเสียงคำว่า Matt Hendricks คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 Kyle Connor [en] การออกเสียงคำว่า Kyle Connor คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 Chris Wideman [en] การออกเสียงคำว่า Chris Wideman คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 David Warsofsky [en] การออกเสียงคำว่า David Warsofsky คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2016 Connor Murphy [en] การออกเสียงคำว่า Connor Murphy คะแนนโหวต 0 คะแนน