ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/04/2016 Jessie Ware [en] Jessie Ware การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/04/2016 Boone Jenner [en] Boone Jenner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Taylor Hall [en] Taylor Hall การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Ryan Murray [en] Ryan Murray การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Ben Hutton [en] Ben Hutton การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Cam Talbot [en] Cam Talbot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Calvin Pickard [en] Calvin Pickard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Connor McDavid [en] Connor McDavid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Ryan O'Reilly [en] Ryan O'Reilly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Brad Marchand [en] Brad Marchand การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Mark Stone [en] Mark Stone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Sam Reinhart [en] Sam Reinhart การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Miles Wood [en] Miles Wood การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Tyler Motte [en] Tyler Motte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 shawarma [en] shawarma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 goffer [en] goffer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 quatercentenary [en] quatercentenary การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 prorogation [en] prorogation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 sculptural [en] sculptural การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 railhead [en] railhead การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 side-splittingly [en] side-splittingly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 upbraiding [en] upbraiding การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Brendan Gallagher [en] Brendan Gallagher การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Patrick Maroon [en] Patrick Maroon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Auston Matthews [en] Auston Matthews การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Matt Hendricks [en] Matt Hendricks การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Kyle Connor [en] Kyle Connor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Chris Wideman [en] Chris Wideman การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 David Warsofsky [en] David Warsofsky การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Connor Murphy [en] Connor Murphy การออกเสียง 0คะแนนโหวต