ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/04/2012 Oberschiedsrichter [de] การออกเสียงคำว่า Oberschiedsrichter คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/04/2012 Oberlicht [de] การออกเสียงคำว่า Oberlicht คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 Oberprima [de] การออกเสียงคำว่า Oberprima คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 Unterdrückungszusammenhang [de] การออกเสียงคำว่า Unterdrückungszusammenhang คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 Kerstin [de] การออกเสียงคำว่า Kerstin คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 Obleute [de] การออกเสียงคำว่า Obleute คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 Rinnsal [de] การออกเสียงคำว่า Rinnsal คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 Straßenmusiker [de] การออกเสียงคำว่า Straßenmusiker คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 Schmelztiegel [de] การออกเสียงคำว่า Schmelztiegel คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 erschallen [de] การออกเสียงคำว่า erschallen คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 Oberlippe [de] การออกเสียงคำว่า Oberlippe คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 erdverwachsen [de] การออกเสียงคำว่า erdverwachsen คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 Siegerkranz [de] การออกเสียงคำว่า Siegerkranz คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 antichristlich [de] การออกเสียงคำว่า antichristlich คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 Herrscherthron [de] การออกเสียงคำว่า Herrscherthron คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 wiederkehren [de] การออกเสียงคำว่า wiederkehren คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 Willkür [de] การออกเสียงคำว่า Willkür คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/04/2012 Batallion [de] การออกเสียงคำว่า Batallion คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 antisemitisch [de] การออกเสียงคำว่า antisemitisch คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 Kaiser Friedrich Rotbart [de] การออกเสียงคำว่า Kaiser Friedrich Rotbart คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 Friedrich II. [de] การออกเสียงคำว่า Friedrich II. คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 geheiligt werden [de] การออกเสียงคำว่า geheiligt werden คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 Zahnfilm [de] การออกเสียงคำว่า Zahnfilm คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 wahrhaben [de] การออกเสียงคำว่า wahrhaben คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 warnend [de] การออกเสียงคำว่า warnend คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 Frankfurter Paulskirche [de] การออกเสียงคำว่า Frankfurter Paulskirche คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 Oberschule [de] การออกเสียงคำว่า Oberschule คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/04/2012 Oberwasser haben [de] การออกเสียงคำว่า Oberwasser haben คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 Vaterstadt [de] การออกเสียงคำว่า Vaterstadt คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 Kaiser Wilhelm [de] การออกเสียงคำว่า Kaiser Wilhelm คะแนนโหวต 0 คะแนน