ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/04/2012 Oberschiedsrichter [de] Oberschiedsrichter การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/04/2012 Oberlicht [de] Oberlicht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 Oberprima [de] Oberprima การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 Unterdrückungszusammenhang [de] Unterdrückungszusammenhang การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 Kerstin [de] Kerstin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 Obleute [de] Obleute การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 Rinnsal [de] Rinnsal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 Straßenmusiker [de] Straßenmusiker การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 Schmelztiegel [de] Schmelztiegel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 erschallen [de] erschallen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 Oberlippe [de] Oberlippe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 erdverwachsen [de] erdverwachsen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 Siegerkranz [de] Siegerkranz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 antichristlich [de] antichristlich การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 Herrscherthron [de] Herrscherthron การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 wiederkehren [de] wiederkehren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 Willkür [de] Willkür การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/04/2012 Batallion [de] Batallion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 antisemitisch [de] antisemitisch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 Kaiser Friedrich Rotbart [de] Kaiser Friedrich Rotbart การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 Friedrich II. [de] Friedrich II. การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 geheiligt werden [de] geheiligt werden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 Zahnfilm [de] Zahnfilm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 wahrhaben [de] wahrhaben การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 warnend [de] warnend การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 Frankfurter Paulskirche [de] Frankfurter Paulskirche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 Oberschule [de] Oberschule การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/04/2012 Oberwasser haben [de] Oberwasser haben การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 Vaterstadt [de] Vaterstadt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 Kaiser Wilhelm [de] Kaiser Wilhelm การออกเสียง 0คะแนนโหวต