สมาชิก:

Gudrun

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Gudrun

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
16/03/2018
การออกเสียง : Uxatindagljúfur
Uxatindagljúfur [is] 0 โหวต
10/01/2018
การออกเสียง : uppgönguhryggur
uppgönguhryggur [is] 0 โหวต
10/01/2018
การออกเสียง : Tungaárjökull
Tungaárjökull [is] 0 โหวต
10/01/2018
การออกเสียง : Stóragil
Stóragil [is] 0 โหวต
10/01/2018
การออกเสียง : Laugahraun
Laugahraun [is] 0 โหวต
10/01/2018
การออกเสียง : Ófærufoss
Ófærufoss [is] 0 โหวต
13/10/2013
การออกเสียง : hrekkjavaka
hrekkjavaka [is] 0 โหวต
15/09/2013
การออกเสียง : veðurspá
veðurspá [is] 0 โหวต
15/09/2013
การออกเสียง : vikurbreyskja
vikurbreyskja [is] 0 โหวต
15/09/2013
การออกเสียง : sveinn
sveinn [is] 0 โหวต
15/09/2013
การออกเสียง : Kanada
Kanada [is] 0 โหวต
15/09/2013
การออกเสียง : Theodór
Theodór [is] 0 โหวต
15/09/2013
การออกเสียง : ábót
ábót [is] 0 โหวต
15/09/2013
การออกเสียง : ágætur
ágætur [is] 1 โหวต
15/09/2013
การออกเสียง : séríslenskur
séríslenskur [is] 0 โหวต
15/09/2013
การออกเสียง : stinnur
stinnur [is] 0 โหวต
15/09/2013
การออกเสียง : sennilega
sennilega [is] 0 โหวต
15/09/2013
การออกเสียง : fræðimaður
fræðimaður [is] 0 โหวต
15/09/2013
การออกเสียง : helgur
helgur [is] 0 โหวต
15/09/2013
การออกเสียง : endursegja
endursegja [is] 0 โหวต
15/09/2013
การออกเสียง : dæmigerður
dæmigerður [is] 0 โหวต
15/09/2013
การออกเสียง : svangt
svangt [is] 0 โหวต
15/09/2013
การออกเสียง : hamingjusöm
hamingjusöm [is] 0 โหวต
15/09/2013
การออกเสียง : hamingjusamt
hamingjusamt [is] 0 โหวต
15/09/2013
การออกเสียง : skipsfjöl
skipsfjöl [is] 0 โหวต
15/09/2013
การออกเสียง : skipbrot
skipbrot [is] 0 โหวต
15/09/2013
การออกเสียง : skipverji
skipverji [is] 0 โหวต
15/09/2013
การออกเสียง : skýrt
skýrt [is] 0 โหวต
15/09/2013
การออกเสียง : kurteist
kurteist [is] 0 โหวต
15/09/2013
การออกเสียง : hresst
hresst [is] 0 โหวต