สมาชิก:

Gudrun

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Gudrun

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/03/2018 Uxatindagljúfur [is]
การออกเสียง : Uxatindagljúfur
0 โหวต
10/01/2018 uppgönguhryggur [is]
การออกเสียง : uppgönguhryggur
0 โหวต
10/01/2018 Tungaárjökull [is]
การออกเสียง : Tungaárjökull
0 โหวต
10/01/2018 Stóragil [is]
การออกเสียง : Stóragil
0 โหวต
10/01/2018 Laugahraun [is]
การออกเสียง : Laugahraun
0 โหวต
10/01/2018 Ófærufoss [is]
การออกเสียง : Ófærufoss
0 โหวต
13/10/2013 hrekkjavaka [is]
การออกเสียง : hrekkjavaka
0 โหวต
15/09/2013 veðurspá [is]
การออกเสียง : veðurspá
0 โหวต
15/09/2013 vikurbreyskja [is]
การออกเสียง : vikurbreyskja
0 โหวต
15/09/2013 sveinn [is]
การออกเสียง : sveinn
0 โหวต
15/09/2013 Kanada [is]
การออกเสียง : Kanada
0 โหวต
15/09/2013 Theodór [is]
การออกเสียง : Theodór
0 โหวต
15/09/2013 ábót [is]
การออกเสียง : ábót
0 โหวต
15/09/2013 ágætur [is]
การออกเสียง : ágætur
1 โหวต
15/09/2013 séríslenskur [is]
การออกเสียง : séríslenskur
0 โหวต
15/09/2013 stinnur [is]
การออกเสียง : stinnur
0 โหวต
15/09/2013 sennilega [is]
การออกเสียง : sennilega
0 โหวต
15/09/2013 fræðimaður [is]
การออกเสียง : fræðimaður
0 โหวต
15/09/2013 helgur [is]
การออกเสียง : helgur
0 โหวต
15/09/2013 endursegja [is]
การออกเสียง : endursegja
0 โหวต
15/09/2013 dæmigerður [is]
การออกเสียง : dæmigerður
0 โหวต
15/09/2013 svangt [is]
การออกเสียง : svangt
0 โหวต
15/09/2013 hamingjusöm [is]
การออกเสียง : hamingjusöm
0 โหวต
15/09/2013 hamingjusamt [is]
การออกเสียง : hamingjusamt
0 โหวต
15/09/2013 skipsfjöl [is]
การออกเสียง : skipsfjöl
0 โหวต
15/09/2013 skipbrot [is]
การออกเสียง : skipbrot
0 โหวต
15/09/2013 skipverji [is]
การออกเสียง : skipverji
0 โหวต
15/09/2013 skýrt [is]
การออกเสียง : skýrt
0 โหวต
15/09/2013 kurteist [is]
การออกเสียง : kurteist
0 โหวต
15/09/2013 hresst [is]
การออกเสียง : hresst
0 โหวต