สมาชิก:

FredrikMH

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ FredrikMH

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/04/2019 i koma [no] การออกเสียง : i koma 0 โหวต
03/04/2019 kurere [no] การออกเสียง : kurere 0 โหวต
03/04/2019 gågate [no] การออกเสียง : gågate 0 โหวต
03/04/2019 butikkjede [no] การออกเสียง : butikkjede 0 โหวต
03/04/2019 torghandler [no] การออกเสียง : torghandler 0 โหวต
03/04/2019 sjølbetjening [no] การออกเสียง : sjølbetjening 0 โหวต
03/04/2019 kveldsåpen butikk [no] การออกเสียง : kveldsåpen butikk 0 โหวต
03/04/2019 nattåpen butikk [no] การออกเสียง : nattåpen butikk 0 โหวต
03/04/2019 bakerbutikk [no] การออกเสียง : bakerbutikk 0 โหวต
03/04/2019 slakterbutikk [no] การออกเสียง : slakterbutikk 0 โหวต
03/04/2019 grønnsaksbutikk [no] การออกเสียง : grønnsaksbutikk 0 โหวต
03/04/2019 grønnsakshandler [no] การออกเสียง : grønnsakshandler 0 โหวต
03/04/2019 butikkvindu [no] การออกเสียง : butikkvindu 0 โหวต
03/04/2019 svingdør [no] การออกเสียง : svingdør 0 โหวต
03/04/2019 intergalaktisk [no] การออกเสียง : intergalaktisk 0 โหวต
03/04/2019 trykke på knappen [no] การออกเสียง : trykke på knappen 0 โหวต
03/04/2019 gå opp [no] การออกเสียง : gå opp 0 โหวต
03/04/2019 gå ned [no] การออกเสียง : gå ned 0 โหวต
03/04/2019 Det er min tur. [no] การออกเสียง : Det er min tur. 0 โหวต
03/04/2019 bruke penger [no] การออกเสียง : bruke penger 0 โหวต
03/04/2019 være blakk [no] การออกเสียง : være blakk 0 โหวต
03/04/2019 på avbetaling [no] การออกเสียง : på avbetaling 0 โหวต
03/04/2019 ha råd til [no] การออกเสียง : ha råd til 0 โหวต
03/04/2019 på kreditt [no] การออกเสียง : på kreditt 0 โหวต
03/04/2019 søkkrik [no] การออกเสียง : søkkrik 0 โหวต
03/04/2019 ekkokammer [no] การออกเสียง : ekkokammer 0 โหวต
03/04/2019 EM-kvalifisering [no] การออกเสียง : EM-kvalifisering 0 โหวต
03/04/2019 arrdannelse [no] การออกเสียง : arrdannelse 0 โหวต
03/04/2019 Golanhøydene [no] การออกเสียง : Golanhøydene 0 โหวต
03/04/2019 annektering [no] การออกเสียง : annektering 0 โหวต