สมาชิก:

Frankie

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Frankie

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/05/2019 karakterológia [hu] การออกเสียง : karakterológia 0 โหวต
06/05/2019 hozzávalókat [hu] การออกเสียง : hozzávalókat 0 โหวต
06/05/2019 ellehetetlenítse [hu] การออกเสียง : ellehetetlenítse 0 โหวต
06/05/2019 Valkány [hu] การออกเสียง : Valkány 0 โหวต
06/05/2019 mattolta [hu] การออกเสียง : mattolta 0 โหวต
06/05/2019 funkcionálunk [hu] การออกเสียง : funkcionálunk 0 โหวต
06/05/2019 bükkszentkeresztesi [hu] การออกเสียง : bükkszentkeresztesi 0 โหวต
06/05/2019 túlfeszítettség [hu] การออกเสียง : túlfeszítettség 0 โหวต
06/05/2019 földhözragadtság [hu] การออกเสียง : földhözragadtság 0 โหวต
06/05/2019 álterhesség [hu] การออกเสียง : álterhesség 0 โหวต
06/05/2019 magatehetetlenség [hu] การออกเสียง : magatehetetlenség 0 โหวต
06/05/2019 irányváltoztatás [hu] การออกเสียง : irányváltoztatás 0 โหวต
06/05/2019 kötőszövetgyulladás [hu] การออกเสียง : kötőszövetgyulladás 0 โหวต
06/05/2019 csecsemőmirigyeket [hu] การออกเสียง : csecsemőmirigyeket 0 โหวต
06/05/2019 csípőbántalmak [hu] การออกเสียง : csípőbántalmak 0 โหวต
06/05/2019 deformitás [hu] การออกเสียง : deformitás 0 โหวต
06/05/2019 túlhajszoltság [hu] การออกเสียง : túlhajszoltság 0 โหวต
06/05/2019 kapcsolatteremtésre [hu] การออกเสียง : kapcsolatteremtésre 0 โหวต
06/05/2019 emlékezetkihagyás [hu] การออกเสียง : emlékezetkihagyás 0 โหวต
06/05/2019 gerincferdülést [hu] การออกเสียง : gerincferdülést 0 โหวต
06/05/2019 fensőbbségérzés [hu] การออกเสียง : fensőbbségérzés 0 โหวต
06/05/2019 önmarcangolása [hu] การออกเสียง : önmarcangolása 0 โหวต
06/05/2019 hascsikarást [hu] การออกเสียง : hascsikarást 0 โหวต
06/05/2019 koragyermekkori [hu] การออกเสียง : koragyermekkori 0 โหวต
06/05/2019 lábfejpanaszok [hu] การออกเสียง : lábfejpanaszok 0 โหวต
06/05/2019 lábfejpanasz [hu] การออกเสียง : lábfejpanasz 0 โหวต
06/05/2019 kámeaszerep [hu] การออกเสียง : kámeaszerep 0 โหวต
06/05/2019 antizöld [hu] การออกเสียง : antizöld 0 โหวต
06/05/2019 hangfejlődés [hu] การออกเสียง : hangfejlődés 0 โหวต
06/05/2019 Télemakhosz [hu] การออกเสียง : Télemakhosz 0 โหวต