สมาชิก:

Frankie

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Frankie

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/11/2018 síkok [hu] การออกเสียง : síkok 0 โหวต
18/11/2018 csíkok [hu] การออกเสียง : csíkok 0 โหวต
18/11/2018 íjak [hu] การออกเสียง : íjak 0 โหวต
18/11/2018 inak [hu] การออกเสียง : inak 0 โหวต
18/11/2018 rizsek [hu] การออกเสียง : rizsek 0 โหวต
18/11/2018 csínyek [hu] การออกเสียง : csínyek 0 โหวต
18/11/2018 írek [hu] การออกเสียง : írek 0 โหวต
18/11/2018 ínyek [hu] การออกเสียง : ínyek 0 โหวต
18/11/2018 ízek [hu] การออกเสียง : ízek 0 โหวต
18/11/2018 tövek [hu] การออกเสียง : tövek 0 โหวต
18/11/2018 nyüvek [hu] การออกเสียง : nyüvek 0 โหวต
18/11/2018 bővek [hu] การออกเสียง : bővek 0 โหวต
18/11/2018 magvak [hu] การออกเสียง : magvak 0 โหวต
18/11/2018 fattyak [hu] การออกเสียง : fattyak 0 โหวต
18/11/2018 szók [hu] การออกเสียง : szók 0 โหวต
18/11/2018 daruk [hu] การออกเสียง : daruk 0 โหวต
18/11/2018 árnyak [hu] การออกเสียง : árnyak 0 โหวต
18/11/2018 tapsok [hu] การออกเสียง : tapsok 0 โหวต
18/11/2018 kardok [hu] การออกเสียง : kardok 0 โหวต
18/11/2018 partok [hu] การออกเสียง : partok 0 โหวต
18/11/2018 társak [hu] การออกเสียง : társak 0 โหวต
18/11/2018 sarjak [hu] การออกเสียง : sarjak 0 โหวต
18/11/2018 sáncok [hu] การออกเสียง : sáncok 0 โหวต
18/11/2018 szekerek [hu] การออกเสียง : szekerek 0 โหวต
18/11/2018 szemetek [hu] การออกเสียง : szemetek 0 โหวต
18/11/2018 fedelek [hu] การออกเสียง : fedelek 0 โหวต
18/11/2018 ludak [hu] การออกเสียง : ludak 0 โหวต
18/11/2018 cserepek [hu] การออกเสียง : cserepek 0 โหวต
18/11/2018 sarak [hu] การออกเสียง : sarak 0 โหวต
18/11/2018 sugarak [hu] การออกเสียง : sugarak 0 โหวต