สมาชิก:

Frankie

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Frankie

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/09/2018 radiometria [hu] การออกเสียง : radiometria 0 โหวต
14/09/2018 sugárerősségnek [hu] การออกเสียง : sugárerősségnek 0 โหวต
14/09/2018 sugárerősség [hu] การออกเสียง : sugárerősség 0 โหวต
14/09/2018 interferometria [hu] การออกเสียง : interferometria 0 โหวต
14/09/2018 interferometrikus [hu] การออกเสียง : interferometrikus 0 โหวต
14/09/2018 alacsonyfrekvenciás [hu] การออกเสียง : alacsonyfrekvenciás 0 โหวต
14/09/2018 legenergikusabb [hu] การออกเสียง : legenergikusabb 0 โหวต
14/09/2018 naptevékenységek [hu] การออกเสียง : naptevékenységek 0 โหวต
14/09/2018 bázishosszakon [hu] การออกเสียง : bázishosszakon 0 โหวต
06/09/2018 felkészületlenségét [hu] การออกเสียง : felkészületlenségét 0 โหวต
06/09/2018 javítótanárok [hu] การออกเสียง : javítótanárok 0 โหวต
06/09/2018 népszerűsítője [hu] การออกเสียง : népszerűsítője 0 โหวต
06/09/2018 legutóbbitól [hu] การออกเสียง : legutóbbitól 0 โหวต
06/09/2018 ágyékhártya [hu] การออกเสียง : ágyékhártya 0 โหวต
06/09/2018 adamaskő [hu] การออกเสียง : adamaskő 0 โหวต
06/09/2018 hencser [hu] การออกเสียง : hencser 0 โหวต
06/09/2018 fürgöl [hu] การออกเสียง : fürgöl 0 โหวต
06/09/2018 rojt [hu] การออกเสียง : rojt 0 โหวต
06/09/2018 fityelék [hu] การออกเสียง : fityelék 0 โหวต
06/09/2018 babaj [hu] การออกเสียง : babaj 0 โหวต
06/09/2018 murok [hu] การออกเสียง : murok 0 โหวต
06/09/2018 millye [hu] การออกเสียง : millye 0 โหวต
06/09/2018 kaszap [hu] การออกเสียง : kaszap 0 โหวต
06/09/2018 kaszab [hu] การออกเสียง : kaszab 0 โหวต
06/09/2018 kanyó [hu] การออกเสียง : kanyó 0 โหวต
06/09/2018 ugorgyán [hu] การออกเสียง : ugorgyán 0 โหวต
06/09/2018 tankó [hu] การออกเสียง : tankó 0 โหวต
06/09/2018 szokmány [hu] การออกเสียง : szokmány 0 โหวต
06/09/2018 slág [hu] การออกเสียง : slág 0 โหวต
06/09/2018 skribler [hu] การออกเสียง : skribler 0 โหวต