สมาชิก:

Frankie

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Frankie

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/07/2018 napirendje [hu] การออกเสียง : napirendje 0 โหวต
11/07/2018 napirended [hu] การออกเสียง : napirended 0 โหวต
11/07/2018 napirendem [hu] การออกเสียง : napirendem 0 โหวต
11/07/2018 konszenzusa [hu] การออกเสียง : konszenzusa 0 โหวต
11/07/2018 átpolitizálja [hu] การออกเสียง : átpolitizálja 0 โหวต
11/07/2018 szemszögükből [hu] การออกเสียง : szemszögükből 0 โหวต
11/07/2018 petrolkémiai [hu] การออกเสียง : petrolkémiai 0 โหวต
11/07/2018 rákapcsolása [hu] การออกเสียง : rákapcsolása 0 โหวต
11/07/2018 gázhálózatra [hu] การออกเสียง : gázhálózatra 0 โหวต
11/07/2018 gázhálózata [hu] การออกเสียง : gázhálózata 0 โหวต
11/07/2018 övezetéhez  [hu] การออกเสียง : övezetéhez  0 โหวต
11/07/2018 tartozóként [hu] การออกเสียง : tartozóként 0 โหวต
11/07/2018 fogyasztóval  [hu] การออกเสียง : fogyasztóval  0 โหวต
11/07/2018 fiókká [hu] การออกเสียง : fiókká 0 โหวต
11/07/2018 koncesszióba [hu] การออกเสียง : koncesszióba 0 โหวต
11/07/2018 koncessziós [hu] การออกเสียง : koncessziós 0 โหวต
11/07/2018 koncesszió [hu] การออกเสียง : koncesszió 0 โหวต
11/07/2018 koncessziót [hu] การออกเสียง : koncessziót 0 โหวต
11/07/2018 diplomáciának [hu] การออกเสียง : diplomáciának 0 โหวต
11/07/2018 kitermelése [hu] การออกเสียง : kitermelése 0 โหวต
11/07/2018 epizódja [hu] การออกเสียง : epizódja 0 โหวต
11/07/2018 piacként [hu] การออกเสียง : piacként 0 โหวต
11/07/2018 minimalizálva [hu] การออกเสียง : minimalizálva 0 โหวต
11/07/2018 potenciálját  [hu] การออกเสียง : potenciálját  0 โหวต
11/07/2018 potenciálja [hu] การออกเสียง : potenciálja 0 โหวต
11/07/2018 blokkolása [hu] การออกเสียง : blokkolása 0 โหวต
11/07/2018 geogazdasági [hu] การออกเสียง : geogazdasági 0 โหวต
11/07/2018 geogazdaság [hu] การออกเสียง : geogazdaság 0 โหวต
11/07/2018 geogazdasága [hu] การออกเสียง : geogazdasága 0 โหวต
11/07/2018 előfeltételeiként [hu] การออกเสียง : előfeltételeiként 0 โหวต