ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
14/11/2010 rökvísindi [is] rökvísindi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 sólskin [is] sólskin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 sólargeisli [is] sólargeisli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 stærðfræði [is] stærðfræði การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 eðlisfræði [is] eðlisfræði การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 fjarlægð [is] fjarlægð การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 hornafræði [is] hornafræði การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 Jóhanna Sigurðardóttir [is] Jóhanna Sigurðardóttir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 sólarljós [is] sólarljós การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 sittu [is] sittu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 legið [is] legið การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 sagt [is] sagt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 kauptu [is] kauptu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 venjuleg [is] venjuleg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 hét [is] hét การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 venjulegur [is] venjulegur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 þekking [is] þekking การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 hljóttu [is] hljóttu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 eitthvað [is] eitthvað การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 skilgreining [is] skilgreining การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 stattu [is] stattu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 liggðu [is] liggðu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 keypti [is] keypti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 sagði [is] sagði การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 skeytingarlaus [is] skeytingarlaus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 þið liggið [is] þið liggið การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 köttinn í sekknum [is] köttinn í sekknum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 búast við einhverju [is] búast við einhverju การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 við liggjum [is] við liggjum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 lært [is] lært การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด