ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/11/2010 rökvísindi [is] การออกเสียงคำว่า rökvísindi คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 sólskin [is] การออกเสียงคำว่า sólskin คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 sólargeisli [is] การออกเสียงคำว่า sólargeisli คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 stærðfræði [is] การออกเสียงคำว่า stærðfræði คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 eðlisfræði [is] การออกเสียงคำว่า eðlisfræði คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 fjarlægð [is] การออกเสียงคำว่า fjarlægð คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 hornafræði [is] การออกเสียงคำว่า hornafræði คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 Jóhanna Sigurðardóttir [is] การออกเสียงคำว่า Jóhanna Sigurðardóttir คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 sólarljós [is] การออกเสียงคำว่า sólarljós คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 sittu [is] การออกเสียงคำว่า sittu คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 legið [is] การออกเสียงคำว่า legið คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 sagt [is] การออกเสียงคำว่า sagt คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 kauptu [is] การออกเสียงคำว่า kauptu คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 venjuleg [is] การออกเสียงคำว่า venjuleg คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 hét [is] การออกเสียงคำว่า hét คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 venjulegur [is] การออกเสียงคำว่า venjulegur คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 þekking [is] การออกเสียงคำว่า þekking คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 hljóttu [is] การออกเสียงคำว่า hljóttu คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 eitthvað [is] การออกเสียงคำว่า eitthvað คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 skilgreining [is] การออกเสียงคำว่า skilgreining คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 stattu [is] การออกเสียงคำว่า stattu คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 liggðu [is] การออกเสียงคำว่า liggðu คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 keypti [is] การออกเสียงคำว่า keypti คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 sagði [is] การออกเสียงคำว่า sagði คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 skeytingarlaus [is] การออกเสียงคำว่า skeytingarlaus คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 þið liggið [is] การออกเสียงคำว่า þið liggið คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 köttinn í sekknum [is] การออกเสียงคำว่า köttinn í sekknum คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 búast við einhverju [is] การออกเสียงคำว่า búast við einhverju คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 við liggjum [is] การออกเสียงคำว่า við liggjum คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 lært [is] การออกเสียงคำว่า lært คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด