ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/11/2010 rökvísindi [is] การออกเสียง : rökvísindi 0 โหวต
14/11/2010 sólskin [is] การออกเสียง : sólskin 0 โหวต
14/11/2010 sólargeisli [is] การออกเสียง : sólargeisli 0 โหวต
14/11/2010 stærðfræði [is] การออกเสียง : stærðfræði 0 โหวต
14/11/2010 eðlisfræði [is] การออกเสียง : eðlisfræði 0 โหวต
14/11/2010 fjarlægð [is] การออกเสียง : fjarlægð 0 โหวต
14/11/2010 hornafræði [is] การออกเสียง : hornafræði 0 โหวต
14/11/2010 Jóhanna Sigurðardóttir [is] การออกเสียง : Jóhanna Sigurðardóttir 0 โหวต
14/11/2010 sólarljós [is] การออกเสียง : sólarljós 0 โหวต
14/11/2010 sittu [is] การออกเสียง : sittu 0 โหวต
14/11/2010 legið [is] การออกเสียง : legið 0 โหวต
14/11/2010 sagt [is] การออกเสียง : sagt 0 โหวต
14/11/2010 kauptu [is] การออกเสียง : kauptu 0 โหวต
14/11/2010 venjuleg [is] การออกเสียง : venjuleg 0 โหวต
14/11/2010 hét [is] การออกเสียง : hét 0 โหวต
14/11/2010 venjulegur [is] การออกเสียง : venjulegur 0 โหวต
14/11/2010 þekking [is] การออกเสียง : þekking 0 โหวต
14/11/2010 hljóttu [is] การออกเสียง : hljóttu 0 โหวต
14/11/2010 eitthvað [is] การออกเสียง : eitthvað 0 โหวต
14/11/2010 skilgreining [is] การออกเสียง : skilgreining 0 โหวต
14/11/2010 stattu [is] การออกเสียง : stattu 0 โหวต
14/11/2010 liggðu [is] การออกเสียง : liggðu 0 โหวต
14/11/2010 keypti [is] การออกเสียง : keypti 0 โหวต
14/11/2010 sagði [is] การออกเสียง : sagði 0 โหวต
14/11/2010 skeytingarlaus [is] การออกเสียง : skeytingarlaus 0 โหวต
14/11/2010 þið liggið [is] การออกเสียง : þið liggið 0 โหวต
14/11/2010 köttinn í sekknum [is] การออกเสียง : köttinn í sekknum 0 โหวต
14/11/2010 búast við einhverju [is] การออกเสียง : búast við einhverju 0 โหวต
14/11/2010 við liggjum [is] การออกเสียง : við liggjum 0 โหวต
14/11/2010 lært [is] การออกเสียง : lært 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด