ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/09/2017 aiguiser [fr] การออกเสียงคำว่า aiguiser คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 bachelier [fr] การออกเสียงคำว่า bachelier คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 Jean-Luc Mélenchon [fr] การออกเสียงคำว่า Jean-Luc Mélenchon คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 mercredi [fr] การออกเสียงคำว่า mercredi คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 Pologne [fr] การออกเสียงคำว่า Pologne คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 quand je suis parti [fr] การออกเสียงคำว่า quand je suis parti คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 Pour pouvoir visualiser [fr] การออกเสียงคำว่า Pour pouvoir visualiser คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 à l'étape précédente [fr] การออกเสียงคำว่า à l'étape précédente คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 les droits d'accès [fr] การออกเสียงคำว่า les droits d'accès คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 un peu différemment [fr] การออกเสียงคำว่า un peu différemment คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 qui s'enrichit continuellement [fr] การออกเสียงคำว่า qui s'enrichit continuellement คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 de nombreuses données [fr] การออกเสียงคำว่า de nombreuses données คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 transcrire ces sons [fr] การออกเสียงคำว่า transcrire ces sons คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 tu aurais demandé [fr] การออกเสียงคำว่า tu aurais demandé คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 sur divers points [fr] การออกเสียงคำว่า sur divers points คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 vous l'utiliserez régulièrement [fr] การออกเสียงคำว่า vous l'utiliserez régulièrement คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 en cliquant ici [fr] การออกเสียงคำว่า en cliquant ici คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 des accents régionaux [fr] การออกเสียงคำว่า des accents régionaux คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 des prononciations affectées [fr] การออกเสียงคำว่า des prononciations affectées คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 graphies du son [fr] การออกเสียงคำว่า graphies du son คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 j'agis prudemment [fr] การออกเสียงคำว่า j'agis prudemment คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 exclusivement valable pour [fr] การออกเสียงคำว่า exclusivement valable pour คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 codes postaux américains [fr] การออกเสียงคำว่า codes postaux américains คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 elle demanderait [fr] การออกเสียงคำว่า elle demanderait คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 un curriculum vitæ [fr] การออกเสียงคำว่า un curriculum vitæ คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 elles disaient [fr] การออกเสียงคำว่า elles disaient คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 elles avaient dit [fr] การออกเสียงคำว่า elles avaient dit คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 ils avaient dit [fr] การออกเสียงคำว่า ils avaient dit คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 nous avions dit [fr] การออกเสียงคำว่า nous avions dit คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2017 elle avait dit [fr] การออกเสียงคำว่า elle avait dit คะแนนโหวต 0 คะแนน