สมาชิก:

Domigloup

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Domigloup

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/05/2018 Hagnier [fr] การออกเสียง : Hagnier 0 โหวต
23/05/2018 combien y a-t-il [fr] การออกเสียง : combien y a-t-il 0 โหวต
23/05/2018 élisons [fr] การออกเสียง : élisons 0 โหวต
23/05/2018 élisez [fr] การออกเสียง : élisez 0 โหวต
23/05/2018 Les Calanches [fr] การออกเสียง : Les Calanches 0 โหวต
19/04/2018 ambiance tamisée [fr] การออกเสียง : ambiance tamisée 0 โหวต
19/04/2018 8000 [fr] การออกเสียง : 8000 0 โหวต
19/04/2018 j'ai annulé [fr] การออกเสียง : j'ai annulé 0 โหวต
19/04/2018 384 [fr] การออกเสียง : 384 0 โหวต
03/04/2018 chic alors [fr] การออกเสียง : chic alors 0 โหวต
03/04/2018 demeure d'époque [fr] การออกเสียง : demeure d'époque 0 โหวต
03/04/2018 219 [fr] การออกเสียง : 219 0 โหวต
03/04/2018 770 [fr] การออกเสียง : 770 0 โหวต
03/04/2018 181 [fr] การออกเสียง : 181 0 โหวต
05/09/2017 aiguiser [fr] การออกเสียง : aiguiser 0 โหวต
03/09/2017 bachelier [fr] การออกเสียง : bachelier 0 โหวต
03/09/2017 Jean-Luc Mélenchon [fr] การออกเสียง : Jean-Luc Mélenchon 0 โหวต
03/09/2017 mercredi [fr] การออกเสียง : mercredi 0 โหวต
03/09/2017 Pologne [fr] การออกเสียง : Pologne 0 โหวต
03/09/2017 quand je suis parti [fr] การออกเสียง : quand je suis parti 0 โหวต
03/09/2017 Pour pouvoir visualiser [fr] การออกเสียง : Pour pouvoir visualiser 0 โหวต
03/09/2017 à l'étape précédente [fr] การออกเสียง : à l'étape précédente 0 โหวต
03/09/2017 les droits d'accès [fr] การออกเสียง : les droits d'accès 0 โหวต
03/09/2017 un peu différemment [fr] การออกเสียง : un peu différemment 0 โหวต
03/09/2017 qui s'enrichit continuellement [fr] การออกเสียง : qui s'enrichit continuellement 0 โหวต
03/09/2017 de nombreuses données [fr] การออกเสียง : de nombreuses données 0 โหวต
03/09/2017 transcrire ces sons [fr] การออกเสียง : transcrire ces sons 0 โหวต
03/09/2017 tu aurais demandé [fr] การออกเสียง : tu aurais demandé 0 โหวต
03/09/2017 sur divers points [fr] การออกเสียง : sur divers points 0 โหวต
03/09/2017 vous l'utiliserez régulièrement [fr] การออกเสียง : vous l'utiliserez régulièrement 0 โหวต