สมาชิก:

Dijah

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Dijah

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/12/2018 استاد [arz] การออกเสียง : استاد 0 โหวต
12/12/2018 قرون [arz] การออกเสียง : قرون 0 โหวต
12/12/2018 قرن [arz] การออกเสียง : قرن 0 โหวต
12/12/2018 مطعم [arz] การออกเสียง : مطعم 0 โหวต
12/12/2018 قسم شرطة [arz] การออกเสียง : قسم شرطة 0 โหวต
12/12/2018 مخابز [arz] การออกเสียง : مخابز 0 โหวต
12/12/2018 دكتور عيون [arz] การออกเสียง : دكتور عيون 0 โหวต
12/12/2018 يحضّر [arz] การออกเสียง : يحضّر 0 โหวต
12/12/2018 لقى [arz] การออกเสียง : لقى 0 โหวต
08/12/2018 مطاعم [arz] การออกเสียง : مطاعم 0 โหวต
07/12/2018 فنادق [arz] การออกเสียง : فنادق 0 โหวต
07/12/2018 فرن [arz] การออกเสียง : فرن 0 โหวต
07/12/2018 مخبز [arz] การออกเสียง : مخبز 0 โหวต
07/12/2018 مِتنَرفِز [arz] การออกเสียง : مِتنَرفِز 0 โหวต
07/12/2018 يعدّي [arz] การออกเสียง : يعدّي 0 โหวต
07/12/2018 بيقُص [arz] การออกเสียง : بيقُص 0 โหวต
07/12/2018 تَقريبا [arz] การออกเสียง : تَقريبا 0 โหวต
07/12/2018 مكالمة [arz] การออกเสียง : مكالمة 0 โหวต
07/12/2018 جايين [arz] การออกเสียง : جايين 0 โหวต
07/12/2018 يحوّش [arz] การออกเสียง : يحوّش 0 โหวต
07/12/2018 يتفسّح [arz] การออกเสียง : يتفسّح 0 โหวต
07/12/2018 بيأجز [arz] การออกเสียง : بيأجز 0 โหวต
02/12/2018 سامِع [arz] การออกเสียง : سامِع 1 โหวต
02/12/2018 نازِل [arz] การออกเสียง : نازِل 0 โหวต
02/12/2018 واقِف [arz] การออกเสียง : واقِف 0 โหวต
02/12/2018 راقِد [arz] การออกเสียง : راقِد 0 โหวต
02/12/2018 مِستَحمِل [arz] การออกเสียง : مِستَحمِل 0 โหวต
02/12/2018 حاضِر [arz] การออกเสียง : حاضِر 0 โหวต
02/12/2018 قلقان [arz] การออกเสียง : قلقان 0 โหวต
02/12/2018 نور الدين رجائي [arz] การออกเสียง : نور الدين رجائي 0 โหวต