สมาชิก:

Dijah

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Dijah

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/03/2019 وطاوِط [ar] การออกเสียง : وطاوِط 0 โหวต
07/03/2019 عزما [ar] การออกเสียง : عزما 0 โหวต
07/03/2019 غُدُوّا [ar] การออกเสียง : غُدُوّا 0 โหวต
07/03/2019 الغَلَبة [ar] การออกเสียง : الغَلَبة 0 โหวต
07/03/2019 أنشطة [arz] การออกเสียง : أنشطة 0 โหวต
07/03/2019 نشاط [arz] การออกเสียง : نشاط 0 โหวต
07/03/2019 اوعا [arz] การออกเสียง : اوعا 0 โหวต
07/03/2019 اَحِبّ [arz] การออกเสียง : اَحِبّ 0 โหวต
07/03/2019 رسايل [arz] การออกเสียง : رسايل 0 โหวต
07/03/2019 قولون [arz] การออกเสียง : قولون 0 โหวต
07/03/2019 كولون [arz] การออกเสียง : كولون 0 โหวต
07/03/2019 عاش [arz] การออกเสียง : عاش 0 โหวต
07/03/2019 جمعية [arz] การออกเสียง : جمعية 0 โหวต
07/03/2019 بـصَوْتٌ واطئ [arz] การออกเสียง : بـصَوْتٌ واطئ 0 โหวต
07/03/2019 بـصَوْتٌ عال [arz] การออกเสียง : بـصَوْتٌ عال 0 โหวต
07/03/2019 شكْلها [arz] การออกเสียง : شكْلها 0 โหวต
07/03/2019 سمكرة [arz] การออกเสียง : سمكرة 0 โหวต
07/03/2019 درر [arz] การออกเสียง : درر 0 โหวต
07/03/2019 الناس [arz] การออกเสียง : الناس 0 โหวต
13/02/2019 تجارب [arz] การออกเสียง : تجارب 0 โหวต
13/02/2019 تجربة [arz] การออกเสียง : تجربة 0 โหวต
13/02/2019 تَجارُب [arz] การออกเสียง : تَجارُب 0 โหวต
13/02/2019 تَجرُبة [arz] การออกเสียง : تَجرُبة 0 โหวต
13/02/2019 أدائي [arz] การออกเสียง : أدائي 0 โหวต
13/02/2019 مخنوقة [arz] การออกเสียง : مخنوقة 0 โหวต
13/02/2019 شبعانة [arz] การออกเสียง : شبعانة 0 โหวต
13/02/2019 ملهية [arz] การออกเสียง : ملهية 0 โหวต
13/02/2019 متعزبنيش [arz] การออกเสียง : متعزبنيش 0 โหวต
13/02/2019 بما فيهم [arz] การออกเสียง : بما فيهم 0 โหวต
13/02/2019 شهر [arz] การออกเสียง : شهر 0 โหวต