สมาชิก:

Dijah

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Dijah

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/10/2018 وِحِش [arz] การออกเสียง : وِحِش 0 โหวต
16/10/2018 مِترَبي [arz] การออกเสียง : مِترَبي 0 โหวต
16/10/2018 جامِد [arz] การออกเสียง : جامِد 0 โหวต
16/10/2018 لَين [arz] การออกเสียง : لَين 0 โหวต
16/10/2018 تِقيل [arz] การออกเสียง : تِقيل 0 โหวต
10/10/2018 هتوحشني [arz] การออกเสียง : هتوحشني 0 โหวต
10/10/2018 قَذِر [arz] การออกเสียง : قَذِر 0 โหวต
10/10/2018 بِسلة [arz] การออกเสียง : بِسلة 0 โหวต
10/10/2018 يا نهار [arz] การออกเสียง : يا نهار 0 โหวต
10/10/2018 جلاش [arz] การออกเสียง : جلاش 0 โหวต
10/10/2018 ظرف [arz] การออกเสียง : ظرف 0 โหวต
10/10/2018 طريق [arz] การออกเสียง : طريق 0 โหวต
10/10/2018 تِخين [arz] การออกเสียง : تِخين 0 โหวต
10/10/2018 ضيف [arz] การออกเสียง : ضيف 0 โหวต
10/10/2018 علاج [arz] การออกเสียง : علاج 0 โหวต
10/10/2018 قرنَبيط [arz] การออกเสียง : قرنَبيط 0 โหวต
10/10/2018 فَصولية [arz] การออกเสียง : فَصولية 0 โหวต
01/10/2018 سجق [arz] การออกเสียง : سجق 0 โหวต
01/10/2018 شَقِيّ [arz] การออกเสียง : شَقِيّ 0 โหวต
01/10/2018 كبدة اسكندراني [arz] การออกเสียง : كبدة اسكندراني 0 โหวต
01/10/2018 رز بالشعرية [arz] การออกเสียง : رز بالشعرية 0 โหวต
01/10/2018 رز بلبن [arz] การออกเสียง : رز بلبن 0 โหวต
01/10/2018 سمسمية [arz] การออกเสียง : سمسمية 0 โหวต
01/10/2018 قمر [arz] การออกเสียง : قمر 0 โหวต
01/10/2018 عاجِبني [arz] การออกเสียง : عاجِبني 0 โหวต
01/10/2018 لانشون [arz] การออกเสียง : لانشون 0 โหวต
01/10/2018 عجوة [arz] การออกเสียง : عجوة 0 โหวต
01/10/2018 تمر [arz] การออกเสียง : تمر 0 โหวต
01/10/2018 تمر هندي [arz] การออกเสียง : تمر هندي 0 โหวต
01/10/2018 بابا غنوج [arz] การออกเสียง : بابا غنوج 0 โหวต