ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/12/2017 1952 [en] การออกเสียงคำว่า 1952 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 1949 [en] การออกเสียงคำว่า 1949 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 1948 [en] การออกเสียงคำว่า 1948 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 1977 [en] การออกเสียงคำว่า 1977 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 1976 [en] การออกเสียงคำว่า 1976 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 1971 [en] การออกเสียงคำว่า 1971 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 1968 [en] การออกเสียงคำว่า 1968 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 1967 [en] การออกเสียงคำว่า 1967 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 1966 [en] การออกเสียงคำว่า 1966 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 1965 [en] การออกเสียงคำว่า 1965 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 1964 [en] การออกเสียงคำว่า 1964 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 1963 [en] การออกเสียงคำว่า 1963 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 1962 [en] การออกเสียงคำว่า 1962 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 1961 [en] การออกเสียงคำว่า 1961 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 1959 [en] การออกเสียงคำว่า 1959 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 1958 [en] การออกเสียงคำว่า 1958 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 1956 [en] การออกเสียงคำว่า 1956 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 1953 [en] การออกเสียงคำว่า 1953 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 1954 [en] การออกเสียงคำว่า 1954 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 1957 [en] การออกเสียงคำว่า 1957 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 Dead Men Tell No Tales [en] การออกเสียงคำว่า Dead Men Tell No Tales คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 The Curse Of The Black Pearl [en] การออกเสียงคำว่า The Curse Of The Black Pearl คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 On Stranger Tides [en] การออกเสียงคำว่า On Stranger Tides คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 sight line [en] การออกเสียงคำว่า sight line คะแนนโหวต 1 คะแนน
07/12/2017 line of sight [en] การออกเสียงคำว่า line of sight คะแนนโหวต 1 คะแนน
07/12/2017 Pirates of the Caribbean: At World's End [en] การออกเสียงคำว่า Pirates of the Caribbean: At World's End คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 Dead Man's Chest [en] การออกเสียงคำว่า Dead Man's Chest คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 Kiwanis [en] การออกเสียงคำว่า Kiwanis คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 Kiwanis International [en] การออกเสียงคำว่า Kiwanis International คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2017 Edward R. Murrow [en] การออกเสียงคำว่า Edward R. Murrow คะแนนโหวต 1 คะแนน