ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/03/2018 Stützpolymer [de] การออกเสียง : Stützpolymer 0 โหวต
15/03/2018 Coniferin [de] การออกเสียง : Coniferin 0 โหวต
15/03/2018 Coniferylalkohol [de] การออกเสียง : Coniferylalkohol 0 โหวต
15/03/2018 Phenylpropanoid [de] การออกเสียง : Phenylpropanoid 0 โหวต
15/03/2018 Crotylalkohol [de] การออกเสียง : Crotylalkohol 0 โหวต
14/03/2018 Kaliumphosphat [de] การออกเสียง : Kaliumphosphat 0 โหวต
14/03/2018 Frühindustrialisierung [de] การออกเสียง : Frühindustrialisierung 0 โหวต
14/03/2018 Elberfeld [de] การออกเสียง : Elberfeld 0 โหวต
14/03/2018 orthorhombisch [de] การออกเสียง : orthorhombisch 0 โหวต
14/03/2018 Kaliumtitanylphosphat [de] การออกเสียง : Kaliumtitanylphosphat 1 โหวต
14/03/2018 Titanaluminide [de] การออกเสียง : Titanaluminide 0 โหวต
14/03/2018 halen [de] การออกเสียง : halen 0 โหวต
14/03/2018 Cinecittà Nürnberg [de] การออกเสียง : Cinecittà Nürnberg 0 โหวต
14/03/2018 gray [de] การออกเสียง : gray 0 โหวต
14/03/2018 Serm [de] การออกเสียง : Serm 0 โหวต
14/03/2018 Wanheimerort [de] การออกเสียง : Wanheimerort 0 โหวต
14/03/2018 Wöhrder Tor [de] การออกเสียง : Wöhrder Tor 0 โหวต
14/03/2018 Wöhrder Türlein [de] การออกเสียง : Wöhrder Türlein 0 โหวต
14/03/2018 Fronveste [de] การออกเสียง : Fronveste 0 โหวต
14/03/2018 Hesperidengärten [de] การออกเสียง : Hesperidengärten 0 โหวต
14/03/2018 Hans Beheim der Ältere [de] การออกเสียง : Hans Beheim der Ältere 0 โหวต
14/03/2018 Hans Behaim [de] การออกเสียง : Hans Behaim 0 โหวต
14/03/2018 Meiderich/Beeck [de] การออกเสียง : Meiderich/Beeck 0 โหวต
14/03/2018 Beeckerwerth [de] การออกเสียง : Beeckerwerth 0 โหวต
14/03/2018 Beeck [de] การออกเสียง : Beeck 0 โหวต
14/03/2018 Fahrn [de] การออกเสียง : Fahrn 0 โหวต
14/03/2018 laar [de] การออกเสียง : laar 0 โหวต
14/03/2018 Mercatorhalle [de] การออกเสียง : Mercatorhalle 0 โหวต
14/03/2018 Salvatorstraße [de] การออกเสียง : Salvatorstraße 0 โหวต
14/03/2018 trajekt [de] การออกเสียง : trajekt 0 โหวต