สมาชิก:

Birnentee

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Birnentee

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/06/2020 Lastschriften [de] การออกเสียง : Lastschriften 0 โหวต
10/06/2020 Sachsenwald [de] การออกเสียง : Sachsenwald 0 โหวต
28/05/2020 Braam-Ostwennemar [de] การออกเสียง : Braam-Ostwennemar 0 โหวต
28/05/2020 Frielinghausen [de] การออกเสียง : Frielinghausen 0 โหวต
28/05/2020 Ostwennemar [de] การออกเสียง : Ostwennemar 0 โหวต
28/05/2020 Nordenfeldmark [de] การออกเสียง : Nordenfeldmark 0 โหวต
28/05/2020 Römer-Lippe-Route [de] การออกเสียง : Römer-Lippe-Route 0 โหวต
28/05/2020 anmutige [de] การออกเสียง : anmutige 0 โหวต
28/05/2020 anmutigen [de] การออกเสียง : anmutigen 0 โหวต
28/05/2020 Mandalas [de] การออกเสียง : Mandalas 0 โหวต
28/05/2020 Alt Krenzlin [de] การออกเสียง : Alt Krenzlin 0 โหวต
28/05/2020 Alt Zachun [de] การออกเสียง : Alt Zachun 0 โหวต
28/05/2020 Bengerstorf [de] การออกเสียง : Bengerstorf 0 โหวต
28/05/2020 Blankenberg [de] การออกเสียง : Blankenberg 0 โหวต
28/05/2020 Däumlings [de] การออกเสียง : Däumlings 0 โหวต
28/05/2020 Schneewittchens [de] การออกเสียง : Schneewittchens 0 โหวต
28/05/2020 Rumpelstilzchens [de] การออกเสียง : Rumpelstilzchens 0 โหวต
28/05/2020 Boizenburg/Elbe [de] การออกเสียง : Boizenburg/Elbe 0 โหวต
28/05/2020 Demen [de] การออกเสียง : Demen 0 โหวต
28/05/2020 Dobin am See [de] การออกเสียง : Dobin am See 0 โหวต
28/05/2020 Gallin [de] การออกเสียง : Gallin 0 โหวต
28/05/2020 Sie beschweren sich immer über alles. [de] การออกเสียง : Sie beschweren sich immer über alles. 0 โหวต
28/05/2020 Gransebieth [de] การออกเสียง : Gransebieth 0 โหวต
28/05/2020 Ketchups [de] การออกเสียง : Ketchups 0 โหวต
28/05/2020 Kirchhöfe [de] การออกเสียง : Kirchhöfe 0 โหวต
28/05/2020 Ortstein [de] การออกเสียง : Ortstein 0 โหวต
28/05/2020 Malk Göhren [de] การออกเสียง : Malk Göhren 0 โหวต
28/05/2020 Prislich [de] การออกเสียง : Prislich 0 โหวต
28/05/2020 Alt Meteln [de] การออกเสียง : Alt Meteln 0 โหวต
28/05/2020 Gnoien [de] การออกเสียง : Gnoien 0 โหวต