สมาชิก:

Bartleby

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Bartleby

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/10/2018 Hafenkaff [de] การออกเสียง : Hafenkaff 0 โหวต
21/10/2018 Provinzhauptstädtchen [de] การออกเสียง : Provinzhauptstädtchen 0 โหวต
21/10/2018 Regenduft [de] การออกเสียง : Regenduft 0 โหวต
21/10/2018 Retortenstadt [de] การออกเสียง : Retortenstadt 0 โหวต
21/10/2018 Hoteloase [de] การออกเสียง : Hoteloase 0 โหวต
21/10/2018 Mädchenkörper [de] การออกเสียง : Mädchenkörper 0 โหวต
21/10/2018 Baldwin-Effekt [de] การออกเสียง : Baldwin-Effekt 0 โหวต
21/10/2018 Longuich [de] การออกเสียง : Longuich 0 โหวต
21/10/2018 Afrikanischer Wildhund [de] การออกเสียง : Afrikanischer Wildhund 0 โหวต
21/10/2018 Hyänenhund [de] การออกเสียง : Hyänenhund 0 โหวต
21/10/2018 irgendwelcher [de] การออกเสียง : irgendwelcher 0 โหวต
21/10/2018 Personalentscheidung [de] การออกเสียง : Personalentscheidung 0 โหวต
21/10/2018 siker [de] การออกเสียง : siker 0 โหวต
21/10/2018 Bremsensonderuntersuchung [de] การออกเสียง : Bremsensonderuntersuchung 0 โหวต
21/10/2018 Fahrzeugüberwachung [de] การออกเสียง : Fahrzeugüberwachung 0 โหวต
21/10/2018 Zwischenuntersuchung [de] การออกเสียง : Zwischenuntersuchung 0 โหวต
21/10/2018 Kupplungshersteller [de] การออกเสียง : Kupplungshersteller 0 โหวต
21/10/2018 Achsenproduzent [de] การออกเสียง : Achsenproduzent 0 โหวต
21/10/2018 Mangeleinstufung [de] การออกเสียง : Mangeleinstufung 0 โหวต
21/10/2018 fahrwerksbezogen [de] การออกเสียง : fahrwerksbezogen 0 โหวต
21/10/2018 Gefährdungstatbestand [de] การออกเสียง : Gefährdungstatbestand 0 โหวต
21/10/2018 Datenkomponente [de] การออกเสียง : Datenkomponente 0 โหวต
21/10/2018 Fahrzeugbaugruppe [de] การออกเสียง : Fahrzeugbaugruppe 0 โหวต
21/10/2018 Schamott [de] การออกเสียง : Schamott 0 โหวต
21/10/2018 Zeilmann [de] การออกเสียง : Zeilmann 0 โหวต
21/10/2018 Albert Mangelsdorff [de] การออกเสียง : Albert Mangelsdorff 0 โหวต
21/10/2018 Klempnerei [de] การออกเสียง : Klempnerei 0 โหวต
21/10/2018 Gewächshauskomplex [de] การออกเสียง : Gewächshauskomplex 0 โหวต
21/10/2018 Eric Voegelin [de] การออกเสียง : Eric Voegelin 0 โหวต
21/10/2018 damit [de] การออกเสียง : damit 0 โหวต