สมาชิก:

Bartleby

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Bartleby

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/12/2019 Katrin Heß [de] การออกเสียง : Katrin Heß 0 โหวต
07/12/2019 Erdäpfelpuffer [de] การออกเสียง : Erdäpfelpuffer 0 โหวต
07/12/2019 Curt Bois [de] การออกเสียง : Curt Bois 0 โหวต
07/12/2019 Gräfelfing [de] การออกเสียง : Gräfelfing 0 โหวต
01/12/2019 Gesäßmuskeln [de] การออกเสียง : Gesäßmuskeln 0 โหวต
01/12/2019 Shinto-Heiligtum [de] การออกเสียง : Shinto-Heiligtum 0 โหวต
01/12/2019 Duzfreundschaft [de] การออกเสียง : Duzfreundschaft 0 โหวต
30/11/2019 Minimalflächen [de] การออกเสียง : Minimalflächen 0 โหวต
30/11/2019 Wurzelfüllung [de] การออกเสียง : Wurzelfüllung 0 โหวต
30/11/2019 stecht [de] การออกเสียง : stecht 0 โหวต
30/11/2019 Wosek [de] การออกเสียง : Wosek 0 โหวต
30/11/2019 Ossek [de] การออกเสียง : Ossek 0 โหวต
30/11/2019 Alltagsfloskel [de] การออกเสียง : Alltagsfloskel 0 โหวต
30/11/2019 Palais Eskeles [de] การออกเสียง : Palais Eskeles 0 โหวต
30/11/2019 Stahel [de] การออกเสียง : Stahel 0 โหวต
30/11/2019 Bubikon [de] การออกเสียง : Bubikon 0 โหวต
30/11/2019 Elian [de] การออกเสียง : Elian 0 โหวต
30/11/2019 Weißgerber [de] การออกเสียง : Weißgerber 0 โหวต
30/11/2019 Nähfuß [de] การออกเสียง : Nähfuß 0 โหวต
25/11/2019 Kassensicherungsverordnung [de] การออกเสียง : Kassensicherungsverordnung 0 โหวต
24/11/2019 Schokoladenwaffel [de] การออกเสียง : Schokoladenwaffel 0 โหวต
24/11/2019 Erzberg [de] การออกเสียง : Erzberg 0 โหวต
24/11/2019 Heinrich von Bünau [de] การออกเสียง : Heinrich von Bünau 0 โหวต
24/11/2019 Nöthnitz [de] การออกเสียง : Nöthnitz 0 โหวต
23/11/2019 Jammerossi [de] การออกเสียง : Jammerossi 0 โหวต
23/11/2019 Luisl [de] การออกเสียง : Luisl 0 โหวต
23/11/2019 Moore [de] การออกเสียง : Moore 0 โหวต
23/11/2019 Scherzinger [de] การออกเสียง : Scherzinger 1 โหวต
23/11/2019 Habichen [de] การออกเสียง : Habichen 0 โหวต
23/11/2019 blond [de] การออกเสียง : blond 0 โหวต