สมาชิก:

Bartleby

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Bartleby

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/12/2018 Gewürzextrakt [de] การออกเสียง : Gewürzextrakt 0 โหวต
09/12/2018 gedienert [de] การออกเสียง : gedienert 0 โหวต
09/12/2018 Paketversand [de] การออกเสียง : Paketversand 0 โหวต
09/12/2018 Kalbsvögerl [de] การออกเสียง : Kalbsvögerl 0 โหวต
09/12/2018 Kolatsche [de] การออกเสียง : Kolatsche 0 โหวต
09/12/2018 Annegret Kramp-Karrenbauer [de] การออกเสียง : Annegret Kramp-Karrenbauer 0 โหวต
09/12/2018 Lölhöffel [de] การออกเสียง : Lölhöffel 0 โหวต
09/12/2018 Georg Maximilian Sterzinsky [de] การออกเสียง : Georg Maximilian Sterzinsky 0 โหวต
09/12/2018 Klachelsuppe [de] การออกเสียง : Klachelsuppe 0 โหวต
09/12/2018 Schopenhauerianer [de] การออกเสียง : Schopenhauerianer 0 โหวต
09/12/2018 Schlegel [de] การออกเสียง : Schlegel 0 โหวต
09/12/2018 Exekutivfunktion [de] การออกเสียง : Exekutivfunktion 0 โหวต
09/12/2018 Unterwebseite [de] การออกเสียง : Unterwebseite 0 โหวต
09/12/2018 Sturmmörserwagen [de] การออกเสียง : Sturmmörserwagen 0 โหวต
09/12/2018 Kasnocken [de] การออกเสียง : Kasnocken 0 โหวต
09/12/2018 Heringsbändigerin [de] การออกเสียง : Heringsbändigerin 0 โหวต
09/12/2018 verschwieg [de] การออกเสียง : verschwieg 0 โหวต
09/12/2018 beugt [de] การออกเสียง : beugt 0 โหวต
09/12/2018 Heringsbändigerinnen [de] การออกเสียง : Heringsbändigerinnen 0 โหวต
09/12/2018 Hierarchien [de] การออกเสียง : Hierarchien 0 โหวต
09/12/2018 Fritz Kreisler [de] การออกเสียง : Fritz Kreisler 0 โหวต
01/12/2018 Sumpfläufer [de] การออกเสียง : Sumpfläufer 0 โหวต
01/12/2018 Kanadakranich [de] การออกเสียง : Kanadakranich 0 โหวต
01/12/2018 Physiklehrers [de] การออกเสียง : Physiklehrers 0 โหวต
01/12/2018 Theaterwissenschaften [de] การออกเสียง : Theaterwissenschaften 0 โหวต
01/12/2018 klaterig [de] การออกเสียง : klaterig 0 โหวต
01/12/2018 mächtigster [de] การออกเสียง : mächtigster 0 โหวต
01/12/2018 mächtigstem [de] การออกเสียง : mächtigstem 0 โหวต
01/12/2018 längeres [de] การออกเสียง : längeres 0 โหวต
01/12/2018 Promimeldung [de] การออกเสียง : Promimeldung 0 โหวต