สมาชิก:

Bartleby

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Bartleby

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/05/2019 erblickte [de] การออกเสียง : erblickte 0 โหวต
18/05/2019 bepflanzte [de] การออกเสียง : bepflanzte 0 โหวต
18/05/2019 erblickt [de] การออกเสียง : erblickt 0 โหวต
18/05/2019 hilfloser [de] การออกเสียง : hilfloser 0 โหวต
18/05/2019 hilflosesten [de] การออกเสียง : hilflosesten 0 โหวต
18/05/2019 vollsten [de] การออกเสียง : vollsten 0 โหวต
18/05/2019 Luxussanierung [de] การออกเสียง : Luxussanierung 0 โหวต
29/04/2019 Bachmeyer [de] การออกเสียง : Bachmeyer 0 โหวต
29/04/2019 Zeitporträt [de] การออกเสียง : Zeitporträt 0 โหวต
29/04/2019 Elektrokleinstfahrzeugeverordnung [de] การออกเสียง : Elektrokleinstfahrzeugeverordnung 0 โหวต
28/04/2019 Genussverhältnis [de] การออกเสียง : Genussverhältnis 0 โหวต
28/04/2019 Unterprogrammtechnik [de] การออกเสียง : Unterprogrammtechnik 0 โหวต
28/04/2019 Frankfurt [de] การออกเสียง : Frankfurt 0 โหวต
28/04/2019 darfst [de] การออกเสียง : darfst 0 โหวต
28/04/2019 Frequenzpunkt [de] การออกเสียง : Frequenzpunkt 0 โหวต
28/04/2019 Karamellnuance [de] การออกเสียง : Karamellnuance 0 โหวต
28/04/2019 Rechnergenauigkeit [de] การออกเสียง : Rechnergenauigkeit 0 โหวต
28/04/2019 Atommachtstatus [de] การออกเสียง : Atommachtstatus 0 โหวต
28/04/2019 Teint [de] การออกเสียง : Teint 1 โหวต
28/04/2019 Zersiedlungsinitiative [de] การออกเสียง : Zersiedlungsinitiative 0 โหวต
28/04/2019 Messgeräteseite [de] การออกเสียง : Messgeräteseite 0 โหวต
28/04/2019 Kolodkin [de] การออกเสียง : Kolodkin 0 โหวต
28/04/2019 Kiepenkerl [de] การออกเสียง : Kiepenkerl 0 โหวต
28/04/2019 Streckenqualität [de] การออกเสียง : Streckenqualität 0 โหวต
28/04/2019 Röhrenkamera [de] การออกเสียง : Röhrenkamera 0 โหวต
28/04/2019 Holzwürze [de] การออกเสียง : Holzwürze 0 โหวต
28/04/2019 newel [de] การออกเสียง : newel 0 โหวต
28/04/2019 Zierat [de] การออกเสียง : Zierat 0 โหวต
28/04/2019 peritoneal [de] การออกเสียง : peritoneal 0 โหวต
28/04/2019 Bankierin [de] การออกเสียง : Bankierin 0 โหวต