สมาชิก:

Bartleby

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Bartleby

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/05/2018 Undebach [de] การออกเสียง : Undebach 0 โหวต
18/05/2018 auf dem Bau [de] การออกเสียง : auf dem Bau 0 โหวต
18/05/2018 Sehnsuchtsort [de] การออกเสียง : Sehnsuchtsort 0 โหวต
18/05/2018 Sehnsuchtsvoller Blick [de] การออกเสียง : Sehnsuchtsvoller Blick 0 โหวต
18/05/2018 Ungewißheit [de] การออกเสียง : Ungewißheit 0 โหวต
18/05/2018 Lidenbrock [de] การออกเสียง : Lidenbrock 0 โหวต
18/05/2018 Sendernetz [de] การออกเสียง : Sendernetz 0 โหวต
18/05/2018 Dielenbrett [de] การออกเสียง : Dielenbrett 0 โหวต
18/05/2018 Klebenelke [de] การออกเสียง : Klebenelke 0 โหวต
18/05/2018 Proletarierin [de] การออกเสียง : Proletarierin 0 โหวต
18/05/2018 hermaphroditisch [de] การออกเสียง : hermaphroditisch 0 โหวต
18/05/2018 unterschreibst [de] การออกเสียง : unterschreibst 0 โหวต
18/05/2018 Ofnethöhlen [de] การออกเสียง : Ofnethöhlen 0 โหวต
18/05/2018 umfassendere Kenntnisse [de] การออกเสียง : umfassendere Kenntnisse 0 โหวต
18/05/2018 vollständige Kenntnis [de] การออกเสียง : vollständige Kenntnis 0 โหวต
18/05/2018 einmalige Kenntnis [de] การออกเสียง : einmalige Kenntnis 0 โหวต
18/05/2018 umfassende Kenntnis [de] การออกเสียง : umfassende Kenntnis 0 โหวต
18/05/2018 nötige Kenntnis [de] การออกเสียง : nötige Kenntnis 0 โหวต
18/05/2018 ausgezeichnete Kenntnis [de] การออกเสียง : ausgezeichnete Kenntnis 0 โหวต
18/05/2018 detaillierte Kenntnis [de] การออกเสียง : detaillierte Kenntnis 0 โหวต
18/05/2018 ausreichende Kenntnisse [de] การออกเสียง : ausreichende Kenntnisse 0 โหวต
18/05/2018 geeignete Voraussetzungen [de] การออกเสียง : geeignete Voraussetzungen 0 โหวต
18/05/2018 weitreichende Kenntnisse [de] การออกเสียง : weitreichende Kenntnisse 0 โหวต
18/05/2018 solide Kenntnis [de] การออกเสียง : solide Kenntnis 0 โหวต
18/05/2018 notwendige Kenntnisse [de] การออกเสียง : notwendige Kenntnisse 0 โหวต
18/05/2018 mangelnde Kenntnis [de] การออกเสียง : mangelnde Kenntnis 0 โหวต
18/05/2018 vernünftige Kenntnis [de] การออกเสียง : vernünftige Kenntnis 0 โหวต
18/05/2018 tiefgehende Kenntnisse [de] การออกเสียง : tiefgehende Kenntnisse 0 โหวต
18/05/2018 geeignete Codierung [de] การออกเสียง : geeignete Codierung 0 โหวต
18/05/2018 profunde Kenntnisse [de] การออกเสียง : profunde Kenntnisse 0 โหวต