สมาชิก:

Bartleby

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Bartleby

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/08/2018 Orchesterlieder [de] การออกเสียง : Orchesterlieder 0 โหวต
17/08/2018 Bockholm [de] การออกเสียง : Bockholm 0 โหวต
17/08/2018 Russinoff [de] การออกเสียง : Russinoff 0 โหวต
17/08/2018 Zea [de] การออกเสียง : Zea 0 โหวต
17/08/2018 Arbeitsalter [de] การออกเสียง : Arbeitsalter 0 โหวต
17/08/2018 ungeförderten [de] การออกเสียง : ungeförderten 0 โหวต
17/08/2018 abbiegt [de] การออกเสียง : abbiegt 0 โหวต
17/08/2018 Fernholz [de] การออกเสียง : Fernholz 0 โหวต
17/08/2018 schieflaufen [de] การออกเสียง : schieflaufen 0 โหวต
17/08/2018 Privilegiengeist [de] การออกเสียง : Privilegiengeist 0 โหวต
17/08/2018 Strafrechtspflege [de] การออกเสียง : Strafrechtspflege 0 โหวต
17/08/2018 Anklageverfahren [de] การออกเสียง : Anklageverfahren 0 โหวต
17/08/2018 Inquisitionsprozess [de] การออกเสียง : Inquisitionsprozess 0 โหวต
17/08/2018 Akkusationsprozess [de] การออกเสียง : Akkusationsprozess 0 โหวต
17/08/2018 Kollegialbehörde [de] การออกเสียง : Kollegialbehörde 0 โหวต
17/08/2018 Gleichbehandlungskommission [de] การออกเสียง : Gleichbehandlungskommission 0 โหวต
17/08/2018 Gleichbehandlungsrecht [de] การออกเสียง : Gleichbehandlungsrecht 0 โหวต
17/08/2018 Mehrfachdiskriminierung [de] การออกเสียง : Mehrfachdiskriminierung 0 โหวต
17/08/2018 Diversitätsmanagement [de] การออกเสียง : Diversitätsmanagement 0 โหวต
17/08/2018 Diskriminierungsgründe [de] การออกเสียง : Diskriminierungsgründe 0 โหวต
17/08/2018 Gleichbehandlungsanwaltschaft [de] การออกเสียง : Gleichbehandlungsanwaltschaft 0 โหวต
17/08/2018 Gleichbehandlungsbeauftragter [de] การออกเสียง : Gleichbehandlungsbeauftragter 0 โหวต
17/08/2018 Gleichbehandlungsfrage [de] การออกเสียง : Gleichbehandlungsfrage 0 โหวต
17/08/2018 Dienstaufsichtssache [de] การออกเสียง : Dienstaufsichtssache 0 โหวต
17/08/2018 Terrainerfahrung [de] การออกเสียง : Terrainerfahrung 0 โหวต
17/08/2018 Völkerrechtlerin [de] การออกเสียง : Völkerrechtlerin 0 โหวต
17/08/2018 Manipulationspotential [de] การออกเสียง : Manipulationspotential 0 โหวต
17/08/2018 Expansionstendenz [de] การออกเสียง : Expansionstendenz 0 โหวต
17/08/2018 Menschenrechtsschutz [de] การออกเสียง : Menschenrechtsschutz 0 โหวต
17/08/2018 Ziviljustizgebäude [de] การออกเสียง : Ziviljustizgebäude 0 โหวต