ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/08/2015 cotton [en] การออกเสียงคำว่า cotton คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2014 fuck [en] การออกเสียงคำว่า fuck คะแนนโหวต 2 คะแนน
28/01/2014 island [en] การออกเสียงคำว่า island คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2014 galore [en] การออกเสียงคำว่า galore คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2014 tomato [en] การออกเสียงคำว่า tomato คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2014 film [en] การออกเสียงคำว่า film คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2014 Moynahan [en] การออกเสียงคำว่า Moynahan คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2014 Callaghan [en] การออกเสียงคำว่า Callaghan คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2014 resyndicated [en] การออกเสียงคำว่า resyndicated คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2014 O’Doherty [en] การออกเสียงคำว่า O’Doherty คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2014 Shannen Doherty [en] การออกเสียงคำว่า Shannen Doherty คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2014 Pete Doherty [en] การออกเสียงคำว่า Pete Doherty คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2014 astigmatism [en] การออกเสียงคำว่า astigmatism คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2014 Liam Gallagher [en] การออกเสียงคำว่า Liam Gallagher คะแนนโหวต 1 คะแนน
08/01/2014 Noel Gallagher [en] การออกเสียงคำว่า Noel Gallagher คะแนนโหวต -1 คะแนน
07/01/2014 candidate [en] การออกเสียงคำว่า candidate คะแนนโหวต -1 คะแนน
07/01/2014 but [en] การออกเสียงคำว่า but คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/01/2014 thermometer [en] การออกเสียงคำว่า thermometer คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/01/2014 hydrating [en] การออกเสียงคำว่า hydrating คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/01/2014 business [en] การออกเสียงคำว่า business คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/01/2014 barbed wire [en] การออกเสียงคำว่า barbed wire คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/01/2014 sixth [en] การออกเสียงคำว่า sixth คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2013 Boards of Canada [en] การออกเสียงคำว่า Boards of Canada คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2013 Australia [en] การออกเสียงคำว่า Australia คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2013 box [en] การออกเสียงคำว่า box คะแนนโหวต 1 คะแนน
20/10/2013 piano [en] การออกเสียงคำว่า piano คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2013 record-player [en] การออกเสียงคำว่า record-player คะแนนโหวต 1 คะแนน
20/10/2013 sliced [en] การออกเสียงคำว่า sliced คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2013 farmer [en] การออกเสียงคำว่า farmer คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2013 Sweden [en] การออกเสียงคำว่า Sweden คะแนนโหวต 0 คะแนน