ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/08/2015 cotton [en] การออกเสียง : cotton 0 โหวต
28/01/2014 fuck [en] การออกเสียง : fuck 1 โหวต
28/01/2014 island [en] การออกเสียง : island 0 โหวต
17/01/2014 galore [en] การออกเสียง : galore 1 โหวต
17/01/2014 tomato [en] การออกเสียง : tomato 0 โหวต
17/01/2014 film [en] การออกเสียง : film 0 โหวต
17/01/2014 Moynahan [en] การออกเสียง : Moynahan 0 โหวต
17/01/2014 Callaghan [en] การออกเสียง : Callaghan 0 โหวต
10/01/2014 resyndicated [en] การออกเสียง : resyndicated 0 โหวต
10/01/2014 O’Doherty [en] การออกเสียง : O’Doherty 0 โหวต
10/01/2014 Shannen Doherty [en] การออกเสียง : Shannen Doherty 0 โหวต
10/01/2014 Pete Doherty [en] การออกเสียง : Pete Doherty 0 โหวต
08/01/2014 astigmatism [en] การออกเสียง : astigmatism 0 โหวต
08/01/2014 Liam Gallagher [en] การออกเสียง : Liam Gallagher 1 โหวต
08/01/2014 Noel Gallagher [en] การออกเสียง : Noel Gallagher -1 โหวต
07/01/2014 candidate [en] การออกเสียง : candidate 0 โหวต
07/01/2014 but [en] การออกเสียง : but 0 โหวต
07/01/2014 thermometer [en] การออกเสียง : thermometer 0 โหวต
07/01/2014 hydrating [en] การออกเสียง : hydrating 0 โหวต
07/01/2014 business [en] การออกเสียง : business 1 โหวต
07/01/2014 barbed wire [en] การออกเสียง : barbed wire 0 โหวต
07/01/2014 sixth [en] การออกเสียง : sixth 0 โหวต
20/10/2013 Boards of Canada [en] การออกเสียง : Boards of Canada 0 โหวต
20/10/2013 Australia [en] การออกเสียง : Australia 0 โหวต
20/10/2013 box [en] การออกเสียง : box 1 โหวต
20/10/2013 piano [en] การออกเสียง : piano 0 โหวต
20/10/2013 record-player [en] การออกเสียง : record-player 1 โหวต
20/10/2013 sliced [en] การออกเสียง : sliced 0 โหวต
20/10/2013 farmer [en] การออกเสียง : farmer 0 โหวต
20/10/2013 Sweden [en] การออกเสียง : Sweden 1 โหวต