ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/02/2018 دریائے پنجند [ur] การออกเสียงคำว่า دریائے پنجند คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 غالب کا لباس [ur] การออกเสียงคำว่า غالب کا لباس คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 امراؤ بیگم [ur] การออกเสียงคำว่า امراؤ بیگم คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 گانچھے [ur] การออกเสียงคำว่า گانچھے คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 ہمسایہ خدا [ur] การออกเสียงคำว่า ہمسایہ خدا คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 دریائے سوات [ur] การออกเสียงคำว่า دریائے سوات คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 بلوکی ہیڈورکس [ur] การออกเสียงคำว่า بلوکی ہیڈورکس คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 رشتہ جڑ گیا [ur] การออกเสียงคำว่า رشتہ جڑ گیا คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 دریائے شیوک [ur] การออกเสียงคำว่า دریائے شیوک คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 سلیمانکی ہیڈورکس [ur] การออกเสียงคำว่า سلیمانکی ہیڈورکس คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 مرالہ کے مقام [ur] การออกเสียงคำว่า مرالہ کے مقام คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 پیڑ پودے [ur] การออกเสียงคำว่า پیڑ پودے คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2018 اِفْطاری [ur] การออกเสียงคำว่า اِفْطاری คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/02/2018 ہر سو [ur] การออกเสียงคำว่า ہر سو คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/02/2018 کَھپ [ur] การออกเสียงคำว่า کَھپ คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/02/2018 اَذیّت [ur] การออกเสียงคำว่า اَذیّت คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/02/2018 پیشین گوئی [ur] การออกเสียงคำว่า پیشین گوئی คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/02/2018 مُشاہدہ [ur] การออกเสียงคำว่า مُشاہدہ คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/02/2018 اَمَر [ur] การออกเสียงคำว่า اَمَر คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/02/2018 ژوب [ur] การออกเสียงคำว่า ژوب คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/02/2018 پِیر و مُرْشد [ur] การออกเสียงคำว่า پِیر و مُرْشد คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/02/2018 بیلا [ur] การออกเสียงคำว่า بیلا คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/02/2018 اشنان [ur] การออกเสียงคำว่า اشنان คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2018 دِیو [ur] การออกเสียงคำว่า دِیو คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2018 اَمْر [ur] การออกเสียงคำว่า اَمْر คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2018 چُھپْنا [ur] การออกเสียงคำว่า چُھپْنا คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2018 حُکْم نامَہ [ur] การออกเสียงคำว่า حُکْم نامَہ คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2018 گَڈرنی [ur] การออกเสียงคำว่า گَڈرنی คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2018 ضائع نہیں [ur] การออกเสียงคำว่า ضائع نہیں คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2018 مغرب کو حوالہ [ur] การออกเสียงคำว่า مغرب کو حوالہ คะแนนโหวต 0 คะแนน