หมวดหมู่:

time

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtime

 • การออกเสียง : 近代 近代 [zh]
 • การออกเสียง : Il est une heure Il est une heure [fr]
 • การออกเสียง : دقیقه دقیقه [fa]
 • การออกเสียง : Pleistocene Pleistocene [en]
 • การออกเสียง : 九時 九時 [ja]
 • การออกเสียง : 时 [zh]
 • การออกเสียง : library stamp library stamp [en]
 • การออกเสียง : Aujourd'hui plus qu'hier Aujourd'hui plus qu'hier [fr]
 • การออกเสียง : 来週 来週 [ja]
 • การออกเสียง : 先月 先月 [ja]
 • การออกเสียง : czas czas [pl]
 • การออกเสียง : 现代 现代 [zh]
 • การออกเสียง : eftermiddag eftermiddag [sv]
 • การออกเสียง : nama nama [ms]
 • การออกเสียง : dygn dygn [sv]
 • การออกเสียง : 二時 二時 [ja]
 • การออกเสียง : minut minut [sv]
 • การออกเสียง : swatch swatch [de]
 • การออกเสียง : straks straks [no]
 • การออกเสียง : ides ides [pt]
 • การออกเสียง : anachronism anachronism [en]
 • การออกเสียง : quarter past quarter past [en]
 • การออกเสียง : 삼천갑자 삼천갑자 [ko]
 • การออกเสียง : onmiddellijk onmiddellijk [nl]
 • การออกเสียง : 이천구년 이천구년 [ko]
 • การออกเสียง : fortnightly fortnightly [en]
 • การออกเสียง : ogenblik ogenblik [nl]
 • การออกเสียง : Mesozoic Mesozoic [en]
 • การออกเสียง : millennia millennia [en]
 • การออกเสียง : pre-Raphaelite pre-Raphaelite [en]
 • การออกเสียง : 水無月 水無月 [ja]
 • การออกเสียง : uair uair [ga]
 • การออกเสียง : dawns dawns [en]
 • การออกเสียง : 卯月 卯月 [ja]
 • การออกเสียง : الظهر الظهر [ar]
 • การออกเสียง : 前天 前天 [hsn]
 • การออกเสียง : 睦月 睦月 [ja]
 • การออกเสียง : 十二時半 十二時半 [ja]
 • การออกเสียง : contemporaneous contemporaneous [en]
 • การออกเสียง : momenteel momenteel [nl]
 • การออกเสียง : wristwatch wristwatch [en]
 • การออกเสียง : tunti tunti [fi]
 • การออกเสียง : ніколи ніколи [uk]
 • การออกเสียง : 十二時 十二時 [ja]
 • การออกเสียง : jaro jaro [eo]
 • การออกเสียง : simultaneity simultaneity [en]
 • การออกเสียง : завжди завжди [uk]
 • การออกเสียง : Paleoarchean Paleoarchean [en]
 • การออกเสียง : month-long month-long [en]
 • การออกเสียง : postprandial postprandial [en]
 • การออกเสียง : 다년 다년 [ko]
 • การออกเสียง : sekund sekund [sv]
 • การออกเสียง : hoxe hoxe [gl]
 • การออกเสียง : foredawn foredawn [en]
 • การออกเสียง : 時節 時節 [ja]
 • การออกเสียง : זמן זמן [he]
 • การออกเสียง : cooldown cooldown [en]
 • การออกเสียง : natt natt [sv]
 • การออกเสียง : 十一時半 十一時半 [ja]
 • การออกเสียง : vecka vecka [sv]
 • การออกเสียง : onlangs onlangs [nl]
 • การออกเสียง : 七時半 七時半 [ja]
 • การออกเสียง : Oligocene Oligocene [en]
 • การออกเสียง : precambrian precambrian [en]
 • การออกเสียง : periods periods [en]
 • การออกเสียง : coincident coincident [en]
 • การออกเสียง : Oxfordian Oxfordian [en]
 • การออกเสียง : 나절 나절 [ko]
 • การออกเสียง : 毎月 毎月 [ja]
 • การออกเสียง : a haon a chlog a haon a chlog [ga]
 • การออกเสียง : 五時 五時 [ja]
 • การออกเสียง : yonks yonks [en]
 • การออกเสียง : 六時 六時 [ja]
 • การออกเสียง : instantaneity instantaneity [en]
 • การออกเสียง : 이사분기 이사분기 [ko]
 • การออกเสียง : Early Imbrian Early Imbrian [en]
 • การออกเสียง : щоп'ятниці щоп'ятниці [uk]
 • การออกเสียง : щороку щороку [uk]
 • การออกเสียง : décennie décennie [fr]
 • การออกเสียง : Pennsylvanian Pennsylvanian [en]
 • การออกเสียง : vaille vaille [fr]
 • การออกเสียง : timp timp [ro]
 • การออกเสียง : kama kama [ngh]
 • การออกเสียง : 연간 연간 [ko]
 • การออกเสียง : 육개월 육개월 [ko]
 • การออกเสียง : 二時半 二時半 [ja]
 • การออกเสียง : jounce jounce [en]
 • การออกเสียง : decennium decennium [sv]
 • การออกเสียง : spasmodic spasmodic [en]
 • การออกเสียง : sekel sekel [tr]
 • การออกเสียง : היום היום [he]
 • การออกเสียง : 一時間 一時間 [ja]
 • การออกเสียง : 이달 이달 [ko]
 • การออกเสียง : Montagmorgen Montagmorgen [de]
 • การออกเสียง : stopwatch stopwatch [en]
 • การออกเสียง : 삼사분기 삼사분기 [ko]
 • การออกเสียง : year-long year-long [en]
 • การออกเสียง : 十時 十時 [ja]
 • การออกเสียง : рідко рідко [uk]
 • การออกเสียง : Vail Vail [en]