หมวดหมู่:

fictional object

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfictional object

  • การออกเสียง : TARDIS TARDIS [en]
  • การออกเสียง : Necronomicon Necronomicon [en]
  • การออกเสียง : Eye of Agamotto Eye of Agamotto [en]