ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : Hosea Saumaki Hosea Saumaki
 • บันทึกการออกเสียง : Wesley Tapueluelu Wesley Tapueluelu
 • บันทึกการออกเสียง : Anzelo Tuitavuki Anzelo Tuitavuki
 • บันทึกการออกเสียง : Tau Koloamatangi Tau Koloamatangi
 • บันทึกการออกเสียง : Folau Fakatava Folau Fakatava
 • บันทึกการออกเสียง : Feao Fotuaika Feao Fotuaika
 • บันทึกการออกเสียง : Telusa Veainu Telusa Veainu
 • บันทึกการออกเสียง : 'Ohonua 'Ohonua
 • บันทึกการออกเสียง : ‘Iulope ‘Iulope
 • บันทึกการออกเสียง : ʻEulope ʻEulope
 • บันทึกการออกเสียง : Siapani Siapani
 • บันทึกการออกเสียง : ʻInitia ʻInitia
 • บันทึกการออกเสียง : Nikolasi Nikolasi
 • บันทึกการออกเสียง : Sitiveni Sitiveni
 • บันทึกการออกเสียง : movete movete
 • บันทึกการออกเสียง : motomoto motomoto
 • บันทึกการออกเสียง : Sikaunzwe Sikaunzwe
 • บันทึกการออกเสียง : taha taha
 • บันทึกการออกเสียง : Lea faka-Tonga Lea faka-Tonga
 • บันทึกการออกเสียง : te u ʻofa atu kiate koe te u ʻofa atu kiate koe
 • บันทึกการออกเสียง : Mapu a a vaea Mapu a a vaea
 • บันทึกการออกเสียง : fefine fefine
 • บันทึกการออกเสียง : Fotu Lokotui Fotu Lokotui
 • บันทึกการออกเสียง : Tonga Tonga
 • บันทึกการออกเสียง : Kakaea Kakaea
 • บันทึกการออกเสียง : Queen Salote Queen Salote
 • บันทึกการออกเสียง : Salote Salote
 • บันทึกการออกเสียง : anga_fakapālangi anga_fakapālangi
 • บันทึกการออกเสียง : Lolohea Lolohea
 • บันทึกการออกเสียง : Viliami 'Unaki-'o-'Tong Lalaka moe 'Eiki Tuku'aho Viliami 'Unaki-'o-'Tong Lalaka moe 'Eiki Tuku'aho
 • บันทึกการออกเสียง : Soane Patita Paini Mafi Soane Patita Paini Mafi
 • บันทึกการออกเสียง : Mālō e leilei Mālō e leilei
 • บันทึกการออกเสียง : fakatonu fakatonu
 • บันทึกการออกเสียง : tene tene
 • บันทึกการออกเสียง : tokotaha tokotaha
 • บันทึกการออกเสียง : talanoa talanoa
 • บันทึกการออกเสียง : vahefonua vahefonua
 • บันทึกการออกเสียง : siteiti siteiti
 • บันทึกการออกเสียง : ʻoatu ʻoatu
 • บันทึกการออกเสียง : kuo kuo
 • บันทึกการออกเสียง : fika fika
 • บันทึกการออกเสียง : taa taa
 • บันทึกการออกเสียง : atu atu
 • บันทึกการออกเสียง : tuku tuku
 • บันทึกการออกเสียง : ʻaho ʻaho
 • บันทึกการออกเสียง : meʻa meʻa
 • บันทึกการออกเสียง : fiemaʻu fiemaʻu
 • บันทึกการออกเสียง : tohini tohini
 • บันทึกการออกเสียง : pea pea
 • บันทึกการออกเสียง : e e