ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : кок кок [фамилии, numerals (chm)]
 • บันทึกการออกเสียง : имиләрме имиләрме [irregular accents, үзгәрүчән басым]
 • บันทึกการออกเสียง : Ала-Арча Ала-Арча [топоним, place-name]
 • บันทึกการออกเสียง : улуттук табият парк улуттук табият парк
 • บันทึกการออกเสียง : Dariika Dariika [name]
 • บันทึกการออกเสียง : Kyzyl-Jyldyz Kyzyl-Jyldyz
 • บันทึกการออกเสียง : Күн Күн [history, goods of Bulgar, тарих, күн, kün]
 • บันทึกการออกเสียง : JavaScript JavaScript [programming, software]
 • บันทึกการออกเสียง : балыктардын балыктардын
 • บันทึกการออกเสียง : балыктардан балыктардан
 • บันทึกการออกเสียง : балыктарда балыктарда
 • บันทึกการออกเสียง : балыктарга балыктарга
 • บันทึกการออกเสียง : балыктар балыктар
 • บันทึกการออกเสียง : балыктын балыктын
 • บันทึกการออกเสียง : балыкты балыкты
 • บันทึกการออกเสียง : балыктан балыктан
 • บันทึกการออกเสียง : балыкта балыкта
 • บันทึกการออกเสียง : балыкка балыкка
 • บันทึกการออกเสียง : балыгыңар балыгыңар
 • บันทึกการออกเสียง : балыгыбыз балыгыбыз
 • บันทึกการออกเสียง : балыгы балыгы
 • บันทึกการออกเสียง : балыгыңыз балыгыңыз
 • บันทึกการออกเสียง : балыгың балыгың
 • บันทึกการออกเสียง : балыгым балыгым [fish]
 • บันทึกการออกเสียง : балыгыңыздар балыгыңыздар [fish]
 • บันทึกการออกเสียง : Arstanbek Abdyldayev Arstanbek Abdyldayev
 • บันทึกการออกเสียง : Adakhan Madumarov Adakhan Madumarov
 • บันทึกการออกเสียง : полесье полесье
 • บันทึกการออกเสียง : Beksultanova Beksultanova [surname]
 • บันทึกการออกเสียง : Athanasius Schneider Athanasius Schneider
 • บันทึกการออกเสียง : Бекзат Бекзат [Бекзат]
 • บันทึกการออกเสียง : Кециресиз Кециресиз
 • บันทึกการออกเสียง : Ilya Tyapkin Ilya Tyapkin [athlete, Kyrgyz athlete]
 • บันทึกการออกเสียง : Denis Petrashov Denis Petrashov [athlete, Kyrgyz swimmer]
 • บันทึกการออกเสียง : Darya Maslova Darya Maslova [athlete, Kyrgyz athlete]
 • บันทึกการออกเสียง : Iuliia Andreeva Iuliia Andreeva [athlete, Kyrgyz athlete]
 • บันทึกการออกเสียง : Mariya Korobitskaya Mariya Korobitskaya [athlete, Kyrgyz athlete]
 • บันทึกการออกเสียง : Viktoriia Poliudina Viktoriia Poliudina [athlete, Kyrgyz athlete]
 • บันทึกการออกเสียง : Dariya Talanova Dariya Talanova [athlete, Kyrgyz swimmer]
 • บันทึกการออกเสียง : Sooronbai Zheenbekov Sooronbai Zheenbekov
 • บันทึกการออกเสียง : Андорра Андорра [countries, география, country]
 • บันทึกการออกเสียง : Омурбеку Жанышеву Омурбеку Жанышеву [singer]
 • บันทึกการออกเสียง : Индостан Индостан
 • บันทึกการออกเสียง : Дайыр Исмадияров Дайыр Исмадияров [singer]
 • บันทึกการออกเสียง : tınçtık tınçtık [peace]
 • บันทึกการออกเสียง : ечки ечки [goat]
 • บันทึกการออกเสียง : мык мык [nail]
 • บันทึกการออกเสียง : sikchi sikchi
 • บันทึกการออกเสียง : Janym Janym
 • บันทึกการออกเสียง : жакгыр жакгыр [rain]

วลี