ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า JavaScript JavaScript
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า балыктардын балыктардын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า балыктарды балыктарды
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า балыктардан балыктардан
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า балыктарда балыктарда
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า балыктарга балыктарга
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า балыктар балыктар
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า балыктын балыктын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า балыкты балыкты
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า балыктан балыктан
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า балыкта балыкта
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า балыкка балыкка
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า балыгыңар балыгыңар
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า балыгыбыз балыгыбыз
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า балыгы балыгы
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า балыгыңыз балыгыңыз
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า балыгың балыгың
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า балыгым балыгым [fish]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า балыгыңыздар балыгыңыздар [fish]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Arstanbek Abdyldayev Arstanbek Abdyldayev
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Adakhan Madumarov Adakhan Madumarov
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า полесье полесье
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Beksultanova Beksultanova [surname]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Athanasius Schneider Athanasius Schneider
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Бекзат Бекзат [Бекзат]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Кециресиз Кециресиз
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ilya Tyapkin Ilya Tyapkin [athlete, Kyrgyz athlete]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Denis Petrashov Denis Petrashov [athlete, Kyrgyz swimmer]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Darya Maslova Darya Maslova [athlete, Kyrgyz athlete]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Iuliia Andreeva Iuliia Andreeva [athlete, Kyrgyz athlete]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mariya Korobitskaya Mariya Korobitskaya [athlete, Kyrgyz athlete]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Viktoriia Poliudina Viktoriia Poliudina [athlete, Kyrgyz athlete]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Dariya Talanova Dariya Talanova [athlete, Kyrgyz swimmer]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Sooronbai Zheenbekov Sooronbai Zheenbekov
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Андорра Андорра [countries, география, country]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Омурбеку Жанышеву Омурбеку Жанышеву [singer]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Индостан Индостан
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Дайыр Исмадияров Дайыр Исмадияров [singer]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tınçtık tınçtık [peace]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ечки ечки [goat]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า мык мык [nail]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sikchi sikchi
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Janym Janym
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жакгыр жакгыр [rain]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า най най [вигук, flute, най]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гитара гитара [musical instrument, music, guitar, [Модзелевская]]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า кыяр кыяр [botany, ботаника, plants (tt), үсемлекләр, cucumber]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า кастрюля кастрюля [сущeствитeльноe, noun, pot]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า вилка вилка [fork]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า поезд поезд [train, [Модзелевская]]