ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : sealladh_bàgh sealladh_bàgh
 • บันทึกการออกเสียง : a 'chiad a 'chiad
 • บันทึกการออกเสียง : cothromachadh cothromachadh
 • บันทึกการออกเสียง : seasmhachd seasmhachd
 • บันทึกการออกเสียง : Bhaoibh Bhaoibh
 • บันทึกการออกเสียง : Eilean a' Bhodha Eilean a' Bhodha
 • บันทึกการออกเสียง : Quaigh Quaigh
 • บันทึกการออกเสียง : dhorch dhorch
 • บันทึกการออกเสียง : cnapach cnapach
 • บันทึกการออกเสียง : chnuic chnuic
 • บันทึกการออกเสียง : Mouswald Mouswald
 • บันทึกการออกเสียง : reòite reòite
 • บันทึกการออกเสียง : coibhneil coibhneil
 • บันทึกการออกเสียง : Glainne-mheudachaidh Glainne-mheudachaidh
 • บันทึกการออกเสียง : No mather No mather
 • บันทึกการออกเสียง : Brathair-Athar Brathair-Athar
 • บันทึกการออกเสียง : bràthair-athar no mathar bràthair-athar no mathar
 • บันทึกการออกเสียง : Moch sa Mhadainn Moch sa Mhadainn
 • บันทึกการออกเสียง : comasach comasach
 • บันทึกการออกเสียง : còcaireachd còcaireachd
 • บันทึกการออกเสียง : dìcheallach dìcheallach
 • บันทึกการออกเสียง : còcaire còcaire
 • บันทึกการออกเสียง : feòladair feòladair
 • บันทึกการออกเสียง : ge-tà ge-tà
 • บันทึกการออกเสียง : neach-smàlaidh neach-smàlaidh
 • บันทึกการออกเสียง : croitear croitear
 • บันทึกการออกเสียง : sagart sagart
 • บันทึกการออกเสียง : ailtire ailtire [occupation]
 • บันทึกการออกเสียง : neach-bùtha neach-bùtha
 • บันทึกการออกเสียง : neach-ciùil neach-ciùil
 • บันทึกการออกเสียง : annaibh annaibh
 • บันทึกการออกเสียง : neach-frithealaidh neach-frithealaidh
 • บันทึกการออกเสียง : a' cholaiste a' cholaiste
 • บันทึกการออกเสียง : suidhe suidhe
 • บันทึกการออกเสียง : glanadair glanadair
 • บันทึกการออกเสียง : dotair dotair
 • บันทึกการออกเสียง : peansail peansail
 • บันทึกการออกเสียง : Dè a th' ann Dè a th' ann
 • บันทึกการออกเสียง : fear eile fear eile
 • บันทึกการออกเสียง : fada air falbh fada air falbh
 • บันทึกการออกเสียง : làran làran
 • บันทึกการออกเสียง : spàinean spàinean
 • บันทึกการออกเสียง : spàin spàin
 • บันทึกการออกเสียง : aotrom aotrom
 • บันทึกการออกเสียง : togalaichean togalaichean
 • บันทึกการออกเสียง : an fhorca an fhorca
 • บันทึกการออกเสียง : seòmraichean seòmraichean
 • บันทึกการออกเสียง : bò dhubh bò dhubh
 • บันทึกการออกเสียง : Gaidhealach Gaidhealach
 • บันทึกการออกเสียง : bòtann bòtann