ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : Oilbhe Oilbhe
 • บันทึกการออกเสียง : sgriosail sgriosail
 • บันทึกการออกเสียง : leinn leinn
 • บันทึกการออกเสียง : leatha leatha
 • บันทึกการออกเสียง : Caitlin Nic Aonghais Caitlin Nic Aonghais
 • บันทึกการออกเสียง : a Sheaumais a Sheaumais
 • บันทึกการออกเสียง : Ardbeg Ardbeg [Scotch, whisky, whiskey winemaker]
 • บันทึกการออกเสียง : Sean Truibhais Sean Truibhais [song title]
 • บันทึกการออกเสียง : stòr stòr
 • บันทึกการออกเสียง : gas gas [noun, sostantivo, Gasos, Oxford 3000, latina scientifica, chemia, surname]
 • บันทึกการออกเสียง : cailleachean cailleachean
 • บันทึกการออกเสียง : Eilean Musdile Eilean Musdile
 • บันทึกการออกเสียง : cuimnig do geallamnaca cuimnig do geallamnaca
 • บันทึกการออกเสียง : crannag crannag
 • บันทึกการออกเสียง : Phàrlamaid Phàrlamaid
 • บันทึกการออกเสียง : tòn tòn
 • บันทึกการออกเสียง : taibhshe taibhshe
 • บันทึกการออกเสียง : nighean_na_h-oidhche nighean_na_h-oidhche
 • บันทึกการออกเสียง : Lochlannaich Lochlannaich
 • บันทึกการออกเสียง : Tuiteam Tuiteam
 • บันทึกการออกเสียง : Failte Tighearna an t-Struthain Failte Tighearna an t-Struthain
 • บันทึกการออกเสียง : Struthain Struthain
 • บันทึกการออกเสียง : orra orra [főnév]
 • บันทึกการออกเสียง : Bean Dudh a' Ghleanna Bean Dudh a' Ghleanna
 • บันทึกการออกเสียง : Schicksal Schicksal
 • บันทึกการออกเสียง : Schatz Schatz [Schatz]
 • บันทึกการออกเสียง : Herz Herz [noun, WL]
 • บันทึกการออกเสียง : Soncerae Soncerae
 • บันทึกการออกเสียง : suilineach suilineach
 • บันทึกการออกเสียง : oirre oirre
 • บันทึกการออกเสียง : Ellylldan Ellylldan [heat, fire, fairies, fairy, elemental, mythology, scottish, Gaelic]
 • บันทึกการออกเสียง : corp corp [noun, body]
 • บันทึกการออกเสียง : breab breab
 • บันทึกการออกเสียง : Bidh a choille a deanamh an uisge-beatha Bidh a choille a deanamh an uisge-beatha
 • บันทึกการออกเสียง : Shian Shian
 • บันทึกการออกเสียง : aon adharcach aon adharcach
 • บันทึกการออกเสียง : Curran Curran
 • บันทึกการออกเสียง : miotas miotas
 • บันทึกการออกเสียง : Jennah Greaig Jennah Greaig
 • บันทึกการออกเสียง : snèap snèap
 • บันทึกการออกเสียง : ugh ugh [interjection]
 • บันทึกการออกเสียง : orainsear orainsear
 • บันทึกการออกเสียง : èadhair èadhair
 • บันทึกการออกเสียง : botal botal
 • บันทึกการออกเสียง : Ka-lyrra Ka-lyrra
 • บันทึกการออกเสียง : Connail Connail
 • บันทึกการออกเสียง : làithean-saora làithean-saora
 • บันทึกการออกเสียง : ciùin ciùin
 • บันทึกการออกเสียง : Dageus Dageus
 • บันทึกการออกเสียง : beagan beagan