BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงNheengatu

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในNheengatu

Nheengatu : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : ã
  ã
 • การออกเสียง : ae
  ae
 • การออกเสียง : té
 • การออกเสียง : PE
  PE
 • การออกเสียง : pu
  pu
 • การออกเสียง : Iasi
  Iasi
 • การออกเสียง : riré
  riré
 • การออกเสียง : Miku
  Miku

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในNheengatuใช่ไหม