พจนานุกรมการออกเสียงภาษาTundra Nenets

[Ненэцяʼ вада]

ติดตามการออกเสียงภาษาTundra Nenets

 • จำนวนผู้พูด: 31.300
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 3
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 0
 • คำที่รอการออกเสียง: 30
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์

รายการนี้ยังไม่มีคำศัพท์

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ӈэва ӈэва
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า вада вада
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า вӑдӑ вӑдӑ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า сей сей
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า хой хой
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า хобӑко хобӑко
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า хӑмзедё хӑмзедё
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Сев Сев
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ту ту
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า халя халя

ดูทั้งหมด