พจนานุกรมการออกเสียงภาษายิว

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษายิว

ภาษายิว : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Portugal Portugal
  • การออกเสียง : radio radio
  • การออกเสียง : luftmensch luftmensch
  • การออกเสียง : Eli Eli
  • การออกเสียง : Shlimazl Shlimazl
  • การออกเสียง : Zayn Zayn
  • การออกเสียง : student student
  • การออกเสียง : fon fon
  • การออกเสียง : kale kale
  • การออกเสียง : Shlimazl, vohin geyst du? Zum oreman! Shlimazl, vohin geyst du? Zum oreman!

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษายิวใช่ไหม