พจนานุกรมการออกเสียงภาษายิว

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษายิว

ภาษายิว : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : student student
  • การออกเสียง : radio radio
  • การออกเสียง : falk falk
  • การออกเสียง : luftmensch luftmensch
  • การออกเสียง : fon fon
  • การออกเสียง : Shlimazl Shlimazl
  • การออกเสียง : ir ir
  • การออกเสียง : lust lust
  • การออกเสียง : idiot idiot
  • การออกเสียง : um um

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษายิวใช่ไหม