BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงYeyi

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในYeyi

Yeyi : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : mu
  mu
 • การออกเสียง : ka
  ka
 • การออกเสียง : aka
  aka
 • การออกเสียง : ku
  ku
 • การออกเสียง : shi
  shi
 • การออกเสียง : zi
  zi
 • การออกเสียง : mono
  mono
 • การออกเสียง : moku
  moku
 • การออกเสียง : zire
  zire
 • การออกเสียง : mati
  mati

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในYeyiใช่ไหม