พจนานุกรมการออกเสียงภาษาโวโร

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาโวโร

การออกเสียงที่ติดอันดับ

  • การออกเสียง : kats kats
  • การออกเสียง : neläpäiv neläpäiv
  • การออกเสียง : inemine inemine
  • การออกเสียง : Võromaa Võromaa
  • การออกเสียง : Võro maakund Võro maakund
  • การออกเสียง : maq maq
  • การออกเสียง : Võro Võro
  • การออกเสียง : imä imä
  • การออกเสียง : üts üts
  • การออกเสียง : esä esä

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาโวโรใช่ไหม