พจนานุกรมการออกเสียงภาษาอุดมูร์ต

[удмурт кыл]

ติดตามการออกเสียงภาษาอุดมูร์ต

 • จำนวนผู้พูด: 550.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 24
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 3.136
 • คำที่รอการออกเสียง: 62
 • อุดมูร์ต ภาพถ่ายจาก Лариса Горбунова
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า одӥг одӥг
 • การออกเสียงคำว่า туннэ туннэ
 • การออกเสียงคำว่า ӝук ӝук
 • การออกเสียงคำว่า эгыр эгыр
 • การออกเสียงคำว่า ӵушкон ӵушкон
 • การออกเสียงคำว่า пӧяны пӧяны
 • การออกเสียงคำว่า черк черк
 • การออกเสียงคำว่า тӥ тӥ
 • การออกเสียงคำว่า герӟаськыны герӟаськыны
 • การออกเสียงคำว่า ведра ведра

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Вадьсын Вадьсын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ӵушъял ӵушъял
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า абдрам абдрам
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า табаньгиби табаньгиби
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า АББА АББА
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า абалгытурын абалгытурын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า абагыкуар абагыкуар
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า абгитурын абгитурын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า абда абда
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า абдраллян абдраллян

ดูทั้งหมด