อุดมูร์ตคู่มือการออกเสียง

[удмурт кыл]

สมัครเพื่อ อุดมูร์ต ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 550.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 24
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 3.136
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 60
  • อุดมูร์ต ภาพถ่ายจาก Лариса Горбунова
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด