พจนานุกรมการออกเสียงSeediq

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในSeediq

Seediq : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : tomato tomato
  • การออกเสียง : saw saw
  • การออกเสียง : aka aka
  • การออกเสียง : de de
  • การออกเสียง : dae dae
  • การออกเสียง : bibi bibi
  • การออกเสียง : wawa wawa
  • การออกเสียง : ume ume
  • การออกเสียง : niyi niyi
  • การออกเสียง : batu batu

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในSeediqใช่ไหม