พจนานุกรมการออกเสียงSeediq

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในSeediq

Seediq : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : aka aka
  • การออกเสียง : de de
  • การออกเสียง : bebe bebe
  • การออกเสียง : aji aji
  • การออกเสียง : Uli Uli
  • การออกเสียง : ume ume
  • การออกเสียง : Cebu Cebu
  • การออกเสียง : ure ure

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในSeediqใช่ไหม