พจนานุกรมการออกเสียงโตกิ โปนา

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในโตกิ โปนา

โตกิ โปนา : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : mu
  mu
 • การออกเสียง : wawa
  wawa
 • การออกเสียง : kon
  kon
 • การออกเสียง : mute
  mute
 • การออกเสียง : Jan
  Jan
 • การออกเสียง : awen
  awen
 • การออกเสียง : li
  li
 • การออกเสียง : pu
  pu
 • การออกเสียง : open
  open
 • การออกเสียง : ali
  ali

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในโตกิ โปนาใช่ไหม