BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงทอนดาโน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในทอนดาโน

ทอนดาโน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : Marisa
  Marisa
 • การออกเสียง : Kaan
  Kaan
 • การออกเสียง : wela
  wela
 • การออกเสียง : wawa
  wawa
 • การออกเสียง : tou
  tou
 • การออกเสียง : Teri
  Teri
 • การออกเสียง : ruber
  ruber
 • การออกเสียง : pasu'
  pasu'
 • การออกเสียง : laa
  laa
 • การออกเสียง : loo'
  loo'

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในทอนดาโนใช่ไหม