ทมิฬคู่มือการออกเสียง

[தமிழ்]

สมัครเพื่อ ทมิฬ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 50.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 596
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 2.853
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 208
  • ทมิฬ ภาพถ่ายจาก Simply CVR
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด