ทมิฬคู่มือการออกเสียง

[தமிழ்]

สมัครเพื่อ ทมิฬ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 50.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 568
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 2.704
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 193
  • ทมิฬ ภาพถ่ายจาก Simply CVR
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด