พจนานุกรมการออกเสียงภาษาทมิฬ

[தமிழ்]

ติดตามการออกเสียงภาษาทมิฬ

  • จำนวนผู้พูด: 76.000.000
  • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 647
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 3.134
  • คำที่รอการออกเสียง: 182
  • ทมิฬ ภาพถ่ายจาก Simply CVR
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด