พจนานุกรมการออกเสียงภาษาซิเลติ

[Silôţi]

ติดตามการออกเสียงภาษาซิเลติ

 • จำนวนผู้พูด: 10.300.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 4
 • คำที่รอการออกเสียง: 20
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า djävlar djävlar
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า সিলেট সিলেট
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า उपवाश उपवाश
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า भुख भुख
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า शुवर शुवर
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า शर शर
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า शइ शइ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า दुरशइ दुरशइ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า दुर दुर
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า दुरजा दुरजा

ดูทั้งหมด