พจนานุกรมการออกเสียงภาษาเซอร์เบีย

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเซอร์เบีย

ภาษาเซอร์เบีย : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : R R
  • การออกเสียง : April April
  • การออกเสียง : Tesla Tesla
  • การออกเสียง : one one
  • การออกเสียง : 81 81
  • การออกเสียง : New York New York
  • การออกเสียง : Nemanja Bjelica Nemanja Bjelica
  • การออกเสียง : drug drug
  • การออกเสียง : Gdansk Gdansk
  • การออกเสียง : Bjelica Bjelica

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเซอร์เบียใช่ไหม