เซอร์เบียคู่มือการออกเสียง

[Српски / Srpski]

สมัครเพื่อ เซอร์เบีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 12.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 939
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 11.058
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 3.381
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด