พจนานุกรมการออกเสียงภาษาโรแมนช์

[Rumantsch]

ติดตามการออกเสียงภาษาโรแมนช์

 • จำนวนผู้พูด: 35.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 28
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 4
 • คำที่รอการออกเสียง: 455
 • โรแมนช์ ภาพถ่ายจาก Terfili
คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pertge pertge
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dettia dettia
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Chernovich Chernovich
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jau jau
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า fitg fitg
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า René Brülhart René Brülhart
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Scuol Scuol
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Derasaziun Derasaziun
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Genevra Genevra
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า czardas czardas

ดูทั้งหมด