พจนานุกรมการออกเสียงภาษาพาชโต

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาพาชโต

ภาษาพาชโต : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : الله الله
  • การออกเสียง : افغانستان افغانستان
  • การออกเสียง : پوهنتون پوهنتون
  • การออกเสียง : احمد احمد
  • การออกเสียง : حلال حلال
  • การออกเสียง : چاغ چاغ

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาพาชโตใช่ไหม