หาเลนโกคู่มือการออกเสียง

[Palenquero]

สมัครเพื่อ หาเลนโก ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 3.500
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 4
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 3
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 109
คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด