พจนานุกรมการออกเสียงภาษาหาเลนโก

[Palenquero]

ติดตามการออกเสียงภาษาหาเลนโก

 • จำนวนผู้พูด: 3.500
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 4
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 3
 • คำที่รอการออกเสียง: 110
คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Chitiá Chitiá
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ngombe ngombe
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า moná moná
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kumo kumo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bobe bobe
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mi mi
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bitola bitola
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า muje muje
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Palenge Palenge
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lollo lollo

ดูทั้งหมด