BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงภาษาตุรกีออตโตมัน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาตุรกีออตโตมัน

ภาษาตุรกีออตโตมัน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : محمد
  محمد
 • การออกเสียง : منور
  منور
 • การออกเสียง : صبر
  صبر
 • การออกเสียง : اول
  اول
 • การออกเสียง : علوی
  علوی
 • การออกเสียง : دم
  دم
 • การออกเสียง : حشر
  حشر
 • การออกเสียง : وجد
  وجد
 • การออกเสียง : خشوع
  خشوع
 • การออกเสียง : شکر
  شکر

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาตุรกีออตโตมันใช่ไหม