พจนานุกรมการออกเสียงภาษาโอริยา

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาโอริยา

ภาษาโอริยา : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : a a
  • การออกเสียง : Bhai Bhai
  • การออกเสียง : manas manas
  • การออกเสียง : odia odia
  • การออกเสียง : bapa bapa
  • การออกเสียง : uday uday
  • การออกเสียง : ratha ratha
  • การออกเสียง : Mandir Mandir

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาโอริยาใช่ไหม